tisdag 11 december 2018

Tema Nästa Liv - Helvetet


Allah är den mest mest Förlåtande men Han har ett strängt straff. Vi blir varnade gång på gång i Koranen för Helvetet då det är en hemsk plats svår att föreställa sig. 

”Gå och titta på min Skapelse, Jibril”, sa Allah den dag Helvetet stod klart. Jibril for iväg och när han kom tillbaka sa han, ”Åh min Herre! Vid din Storhet ingen som hör talas om det kommer träda in i det.”

Allah omringade då Helvetet med frestelser och lustar. Sedan sa Allah till Jibril att se på det igen. Jibril for iväg och när han kom tillbaka sa han, ”Åh min Herre! Vid din Styrka och Makt, jag är rädd att det inte kommer finnas en enda person som inte kommer träda in i det.”
Profeten sa, "Vid Han i vars hand min själv vilar, om ni sett det jag sett så skulle ni skratta lite och gråta mycket." De sa, "Vad var det du såg, åh Allahs sändebud." Han sa, "Jag såg Paradiset och Helvetet." 

Profeten ställde sig på mimbar en dag för att hålla tal till de samlade - han upprepade en mening om och om igen; "Jag varnar er för elden, jag varnar er för elden." Profeten offrade hela sitt liv för Allahs religion - för att sprida dess ljus över hela jorden och för att varna oss om helvetet och dess plågor. 

fredag 23 november 2018

Tema Nästa Liv - RäkenskapMina texter är mer egna anteckningar inför våra möten men lägger upp dom ändå om du vill veta bevis för något i texten så finner ni de i länkarna i texten eller längst ner.

Profeten sa, "Det kommer inte finnas någon på Domedagen som inte blir tillfrågad av Allah. Det sker utan någon medlare mellan de två. Han [personen] kommer att tiita framför sig men inte finna något sedan kommer han titta igen och se Helvetets elden. Så den av er som kan rädda sig själv från Elden bör göra det även om det bara är med en halv dadel (i sadaqa)." Bukhari

En annan hadith att reflektera över -
Anas ibn Malik berättade att en beduin kom till Allahs Sändebud och frågade, "När är Domedagen?" Profeten svarade, "Vad har du förberett för den?" Mannen svarade, "Kärlek till Allah och Hans Sändebud." Profeten svarade, "Ni kommer att vara med de ni älskade."


De otrogna kommer att återuppstå blinda med svarta/mörka [medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten - de grubblar över det lidande som väntar dem. 75:24-25] ansikten på Domedagen  och precis som de glömde bort Allah i detta liv kommer Allah att glömma bort de i helvetet. 

 [Gud skall] svara: "Liksom du, när du fick lyssna till Våra budskap [på jorden, skyndade dig att] glömma dem, är du [nu blind och] överlämnad åt glömskan." 20:126

fredag 16 november 2018

Tema Nästa Liv - Uppväckelsen


Det namn vi bär genom livet är viktigt så viktigt att profeten gav oss riktlinjer för det vad gäller våra barn. Vi måste välja bra namn med bra betydelse för det är med våra namn vi blir kallade med i detta liv och i Nästa.  Våra barn växer upp som minoritet i detta land och jag är övertygad om att ett bra muslimska namn kan vara en ständig påminnelse om barnets identitet som muslim. Utifrån namnet kan vi ofta veta vilken religion en person har. Man kan inte fly från sitt namn. 

Vi pratade lite om meningen med livet, varför Allah skapat oss sedan fortsatte vi med hur Domedagen börjar... 

Just nu står ängeln Israfel med ögonen fästa vid Allah, redo att blåsa i hornet som får Domedagen att börja.  Han har stått så sedan den dag han skapades. Så en fredag, någon gång i framtiden, blåser han i hornet och allt på jorden och i himlen förlamas av skräck. Mamman som tänkte amma sitt barn kan inte ta upp det då hon är stel av skräck.  Människor raglar omkring på gatorna som om de var fulla men det är inte alkohol som får dem att vingla utan fruktan, fruktan för Allahs hårda straff som skrämmer dem. Tillslut faller de livlösa till marken.


När ängeln Israfel blåser i hornet igen vaknar allt som varit dött till liv. Med ett regn från skyn får till och med de förruttnade kropparna i graven liv igen. Det finns ett ben i kroppen som inte förmultnar i jorden - korsbenet, från vilket Allah kommer skapa oss igen. 
”Var ni än befinner er ska Allah samla er [på Domens dag]; Allah har allt i Sin makt”, säger Allah till oss i Koranen.
Uppväckelsen kommer att komma som en chock och de kommer jämra sig och ropa; 
"Vem har väckt oss ur vår djupa sömn?" [Och änglarna skall svara:] "Detta är vad den Nåderike har lovat - budbärarna sade sanningen. Ett dån, ett enda, skall ljuda, och alla ska föras fram inför Oss."  36:52
Alla som någonsin levt, jinn, djur och människor, vaknar upp till en värld av kaos. Jorden under deras fötter skakar kraftigt. De höga bergen vittrar sönder och blir till damm. Havet exploderar och börjar brinna. Himlen som stått så stadigt brister, spricker och faller samman. Stjärnorna långt ute i rymden faller ned. Solen och månen lindas in i mörker. 
De underskattar sannerligen Gud [som jämför Honom med bilder huggna i sten]! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, stor är Han i Sin härlighet, höjd högt över allt vad [människor] sätter vid Hans sida! 39:67

torsdag 8 november 2018

Tema Nästa Liv - Stora tecken på Domedagen


 Väntar de bara på att änglarna skall visa sig för dem eller att din Herre själv skall komma eller att några av din Herres tecken skall bli synliga? 
De mindre tecken på Domedagen sker under en längre tidsperiod där det första är Profeten Muhammads ankomst. Även idag ser vi hur de mindre tecken slår in ett efter ett. De stora tecken däremot kommer att ske efter varandra "likt pärlor på en tråd" om tråden går av trillar de av en efter en. 
Profeten sa,"Tecken kommer att ske ett efter ett likt pärlorna på en tråd som följer varandra." eller "Tecknen är likt pärlor på en tråd. Om tråden går av [skyndar] de sig efter varandra." 
Det finns många ahadith som varnar om att ånger kommer vara för sent dessa tecken har hänt. Innan det sker måste vi försöka vara bra muslimer. Vilka är då dessa "stora tecken" på Domedagen?  
Hudaifa ibn Usaid Ghifari berättade att en gång när vi de diskuterade kom Allah Sändebud och frågade, "Vad diskuterar ni?" Vi svarade; "Vi diskuterar Den Sista Timmen." Då svarade Allahs Sändebud; "Den kommer inte komma förrän ni ser tio tecken." Röken; Dajjal; besten, solen går upp i väst, Jesus son till Maryam ett jordskred i öst, ett jordskred i väst och ett jordskred på den Arabiska halvön; Gog och Magog och elden som har sin början i den nedre regionen av Aden."  
Dajjal och Isa ibn Maryam har vi redan tagit upp så vi fortsätter med de åtta som är kvar;


Gog och Magog


fredag 19 oktober 2018

Tema Nästa Liv - Mehdi, Dajjal och Isa


 Mehdi

Mehdi kommer vara en god khalif som kommer i slutet av tiden. Han kommer fylla jorden med rättvisa precis som den tidigare var fylld med orättvisa och förtryck och dela ut rikedomar till folket. Under hans styre kommer ummaht att vara välsignad på ett sätt som den aldrig varit välsignad innan. Han kommer ha samma namn som Allah Sändebud och hans fars namn kommer heta likadant som Sändebudets far dvs. Muhammad ibn Abdullah. Han kommer vara från Profetens familj. Han kommer styra i i 7 eller 8 år. Under hans styre kommer Dajjal träda fram. 

 Dajjal 

Profeten Muhammad samlade folket i Medina en dag och berättade om en kristen man som kommit till honom för att bli muslim. Denna man förde med sig nyheter om Dajjal. Han hade befunnit sig på ett skepp med andra män när havet vågor kontrollerat deras båt under en månad varefter de kom till en ö. En best med så mycket hår att de inte kunde urskilja hans ansikte mötte dem. De frågade besten vem han var varpå den svarade att den är al-Jassasah. Al-Jassasah sa åt dem att en man som var fastlåst i klostret som fanns på ön ville möte dem.

fredag 12 oktober 2018

Tema Nästa Liv - Mindre tecken på Domedagen


DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den skall komma. Hur skulle du kunna säga något om detta? Ingen annan än din Herre vet när den [Yttersta stunden] till sist skall komma. Du [Muhammad] är bara varnaren som skall varna dem som fruktar denna [Stund]. Den Dag då de får uppleva den, [skall det förefalla dem] som om de inte hade tillbringat mer än en afton eller en morgon [på jorden]. 79:42-46
Att studera tecken på den sista tiden är väldigt viktigt. I den långa hadithen från Umar ibh Khattab då Jibril kom till Profeten Muhammad i form av en manfrågade han om islam, eman och ihsan därefter frågade han om Timmen. Mannen sade: Berätta nu om Timmen. Profeten svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar. Mannen sade: Berätta om dess tecken. Profeten svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna. 
I slutet av hadithen frågade Profeten Omar;
”O, 'Umar, vet du vem mannen med frågorna var? Jag svarade: Gud och Hans profet vet bäst. Han sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion.”  

Ett effektivt sätt att fånga ungas intresse är att prata om tecken på Domedagen och efter att vi gått igenom de mindre tecken som jag samlat nedan var samtliga barn förvånade över Profeten ord. En del av tecknen behöver lite mer diskussion och förklaringar medan andra kan barnen själva förstå eller diskutera utifrån vad de ser i samhället. 

fredag 5 oktober 2018

Tema Islams Pelare - Muhammadan rasolollah


Efter vi erkänt att det endast finns en Gud värd att dyrka vittnar vi om att Allah sista sändebud är vår älskade Profet Muhammad.

Allah valde ut de bästa människorna från hela mänskligheten att berätta för oss andra om Allah. Om inte Allah skickat Sändebud till oss hade vi inte vetat hur vi skulle dyrka Honom. Profeten Muhammad är det sista Sändebudet och han är den bästa människan som någonsin vandrat på denna jord.

När vi vittnar om "Muhammadan rasolollah" innebär det att vi;

- tror på det Profeten Muhammad har sagt är sant.
- vi gör vårt bästa för att vara som Profeten Muhammad.
- vi älskar Profeten Muhammad mer än vi älskar någon annan förutom Allah som vi älskar mest.
- vi skadar inte Profeten Muhammad eller talar illa om honom eller hans kompanjoner och fruar.
- vi sänder välsignelser och fred över Profeten Muhammad när vi hör hans namn.

På Domedagen kommer Profetens Ummah att mötas vid en stor vattenbehållare med vatten från al-Kawthar. En del av ummaht kommer att få dricka dess vatten från koppar av guld och silver. Dess dryckeskärl är fler än stjärnorna på himlen. Aldrig kommer de att känna törst igen. Om du vill smaka vattnet från al-Kawthar måste du följa Profeten Muhammad.

Al-Kawthar är en flod i Paradiset - en flod av godhet. I dess botten  finns pärlor och rubiner medan flodbanken är av guld. Dess jord sprider lukten av godaste mysk och vattnet är vitare än mjölk och sötare än honung. 

Tänkte även ta upp lite om vikten av att sända salam och välsignelser till vår ärade Profet efter vi hör hans namn nämnas. Länk nedan med ahadith. 

Pyssel; 

Vi målar och dekorerar koppar med porslinsfärger och pennor. Dessa härdas i ugnen efter att man är klar och sedan kan man diska dem som vanligt. 

De som följde i Profeten Muhammads fotspår och som inte avvek genom att hitta på nya saker i religion kommer inshAllah få dricka från al-Kawthar genom att dekorera koppar hoppas jag att barnen kommer ihåg att älska och följa vår ärade Profet. Dessa koppar har ingen liknelse med de koppar som kommer att finnas i akhera utan är endast en påminnelse om att de som följer Profeten Muhammed kommer få speciella förmåner som inte kommer att likna något annat. 

Här finner ni en stencil om "muhammadan rasolollah"

Länkar;
stencil för barn om muhammad rasolollah
Conditions muhammad rasollollah
al-Kawthar
Ingående text om att göra salam på Profeten Muhammad. 

Vi lär oss arabiska - AlifHade tänkt att vänta med bokstäverna lite till men då jag är övertygad om att min 3åring skulle tycka om utmaningen och alla roliga aktiviteter jag planerar. Har för avsikt att använda mig så många olika sinnen som möjligt då han fortfarande är liten så kan det underlätta. Under vår resa pysslar vi, tränar ord på arabiska, sjunger, bygger och leker oss fram men vi tar det utifrån hans intresse och vad han tycker om att göra så det inte känns som något tråkigt. Tråkigare former av inlärning blir det mycket av när man växer upp så barnaåren borde fyllas av lek. Syftet är inte att avverka stenciler och skriva bokstaven papper upp och papper ner i detta stadie utan mer lära sig känna igen bokstäverna och ha roligt tillsammans. Vi har ingen tidsplan utan vi tar det som det kommer. 

Här ser ni lite vad vi gjort med första bokstaven ALIF. 

torsdag 4 oktober 2018

Tema Nästa Liv - Straff i Graven


När den otroende tjänaren ska lämna denna värld för att träda in I Nästa liv kommer änglarna, med svarta ansikten, ner till honom från himlen. De har med sig säckväv och de omringar honom så lång ögat kan nå. Sedan kommer dödsängeln och sätter sig vid hans huvud och säger, ”Åh onda själ, kom ut till Allahs vrede och Hans ilska.” Själen sprider ut sig i kroppen och kommer ut genom att ta sönder vener och nerver, som när en ……… tar sig ut från blöt ull. Så fort själen kommit ut tar de på honom säckväven som har en stank likt en död kropp. De stiger upp med själen och de passerar inte en grupp av änglar utan att de säger, ”Vem är denna hemska själ?” ”Det är själen som tillhör den och den, son till den och den, de kallar honom de sämsta namnen som han var känd för i detta liv ända tills de når den lägsta himlen. De ber om att få komma in men det får de inte.

HIMLENS portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga igenom ett nålsöga. 7:40