onsdag 13 februari 2019

Tema Profeter - Salih [aleihi salam]

Efter att 'Ads folk utplånades var Thamods stam den som efterträdde dem i makt och ära. De levde i södra Jordanien, Petra.  Precis som 'Ad karvade de ut byggnader från bergen. Husen uthuggna från bergen finns kvar än idag. Förtryck och tyranni blev vanligt då onda människor styrde över dem. 

Allah sände en respekterad man från deras eget folk för att påminna dem om Den Rätta Vägen. Han påminde dem om det budskap som varje profet kommit med - att dyrka Endast Allah och inte sätta någon vid Hans sida. 

"Du har varit en av oss, Salih, [och] Vi fäste stora förhoppningar vid dig! Vill du förbjuda oss att dyrka vad våra förfäder dyrkade? 11:62
Några trodde följde Salih men de flesta vägrade tro istället skadade de honom med både ord och handling. För att stoppa fler från att följa honom bad de honom komma med tecken om att han verkligen är ett sändebud. De bad honom att fråga Allah om en hon-kamel som skulle komma ut från en klippa. Hon skulle vara havande i 10:de månaden, stor och vacker. Salih frågade om de skulle tro om detta mirakel skedde och de lovade. Han fick dem att svära ed på det och sedan bad han till Allah att låta deras önskan bli sann. 

onsdag 6 februari 2019

Rädda dig och dina barn!


Jämför dig med aporna i Thailand på Monkey beach och ditt liv här. 
Jag har precis lagt ut en lektion om utbildning och våra barn, en lektion jag egentligen ville ta bort då det jag vill säga står emot en del av det som finns i den lektionen. Många säger att tarbiyah sker i hemmet och att det hemmet lärde ut är det som i slutändan kommer nå fram till barnet. Så kanske det är men jag är inte villig att chansa längre och jag uppmanar alla som läser här att sluta drömma.

När barnen är små är det lätt att se mellan fingrarna på hur detta land påverkar dem men ju äldre de blir ju tydligare blir det. Vi kan inte lura oss själva och leva i en illusion om att allt säkert går bra när våra barn möter fitnah och en miljö därute som skulle göra var och en av oss mörkrädd. Vet ni vad som händer i skolorna? Mitt enda råd som jag kan stå bakom är att ta dig och din familj från detta land. Med handen på hjärtat vad ser ni för framtid här för era barn? Barnbarn?

För ett tag sedan lyssnade jag på en lektion där Hamza Yusuf berättade om området han växte upp i där många bar efternamn så som Muhammad men de var själva kristna. Det visade sig att deras förfädrar kommit till Amerika och gift sig med kristna kvinnor och någon generation senare är släkten kristen och endast ett namn finns kvar. Är det vad vi vill? Eller vill vi så gärna tro på en illusion och klänger oss fast vid barn x och y som råkat klara sig igenom och idag är praktiserande. Snälla se er omkring på massan av barn som må vara muslimer till namnet men de lever ett liv som är lägre än många otroende. Ingen moral och ingen kompass eftersom det är precis det som händer när man vänder sig bort från islam.
Var inte som de som glömmer Gud och som Han låter glömma själens [välfärd]; det är de som har förhärdat sig i synd och trots. 59:19
Du kanske sitter i ditt hem och lär ditt barn islam och dess principer medan ditt barn tittar storögt upp och förundras idag. Om några år går samma naiva lilla barn ut och röker en joint eller kliver in i en toalett med vilken Abdi som helst och gör saker som skulle få dig att ?!?!?

En annan daa'iya sa en gång några ord som fastnat hos mig, barn som växer upp med en värld hemma och en värld i skolan lär sig hycklandets konst. Vi vet vart hycklarna hamnar.

Barn är så duktiga på att anpassa sig i olika miljöer och det är därför det kan vara svårt för oss föräldrar att se vad de går igenom och hur de påverkar dem.

Jag bor inte i en bubbla och tror att det finns ett exemplariskt samhälle därute någonstans och bara väntar på oss men jag vet att det finns platser som är mycket bättre än den illusion vi lever i här i Sverige. Skillnaderna kan vara stora även inom ett land, från by till by.
När änglarna samlar in [själarna från] dem som ännu i dödsögonblicket begår orätt mot sig själva, skall de fråga: "Hur var er belägenhet?" Och då de svarar: "På jorden var vi svaga och förtryckta", skall [änglarna] säga: "Var inte Guds jord vid nog så att ni kunde överge ondskans rike?" Helvetet skall bli dessa [människors] sista hemvist - ett i sanning eländigt slut! 4:97
Om vi måste bo kvar här i Sverige så se utanför förorten. Ut på landet och bort från fasad. Gå ihop med andra muslimer som inte kan ta sig härifrån. Var kreativa och stagnera inte! 

Tro inte att just du och din familj kommer att klara er från fitnah, Vi betalar alla med ett pris när vi lever komfortabelt i detta land. Denna text må vara hård men en dag kanske du förstår mig och förstår varför jag skrev den till just dig. 

Må Allah förlåta mig och dig och må Han skydda våra barns hjärtan från mörker. Må Han underlätta våra vägar från detta land. 

Undervisa dem de följande sju åren...

Pile of Books

Vi känner alla till ummahts tillstånd och vi drömmer om en ljusare framtid, för oss kvinnor är denna dröms uppfyllelse av stor betydelse då det är vi som uppfostrar morgondagens muslimer tänkte därför fortsätta med nästa del av Ali ibn Abi Talib uttalande; 
Lek med dem de första sju åren (i livet); undervisa dem de följande sju åren; ge dem råd påföljande sju åren (och efter det). 
Om vi går tillbaka till jahiliyya och Quraish, ett samhälle som dyrkade statyer, trodde på omen och dödade sina döttrar. Så många svagheter och galenskaper men vad var de första orden som uppenbarades till vår ärade Profet? "Läs!" Man skulle kunna tro att de första ayat skulle handla om den ondska som föregicks. Istället var det "läs!" att utbilda oss. Kunskap är det starkaste medlet att förändra samhället och nyckeln till framgång. Kunskap är lösningen för ummats situation idag. Förändring börjar med kunskap. Vad säger islam om kunskap? 
 Säg: "Kan de som vet likställas med de som inte vet? 39:9
Profeten sa även, "Att söka kunskap är obligatoriskt för varje muslim." Källa

Kunskap kan delas in i världslig kunskap och religiös kunskap. 

Tema Profeter - Hud
Nohs barn spreds ut över världen. Det första folket att återgå till shirk efter Nohs död var stammen ’Ad från Jemen, vid havet nära Hadramawt. De var ett ovanligt långa, friska, rika och starka. De karvade ut boningar ur de sandiga bergen utöver det tävlade de med varandra i byggnadskonst. Allah säger i Koranen att ingen hade byggt eller kommer bygga sådana byggnader som de kunde bygga. Allah hade välsignat dem med rikliga skördar, floder med färskt vatten och många avkommor. Deras framgång ledde dem till arrogans och de glömde sina plikter gentemot Allah och att de skulle återvända till Honom.

De frågade, ”Vem är starkare än oss?” Allah svarar dem i Koranen, ”Förstår de inte att vi Allah, som skapat dem först är starkare än dem!”

De visste att Allah fanns men de vägrade att dyrka endast Honom. Istället hade de gudar som de dyrkade vid Allah sida vilket är den synd som Allah inte förlåter.

För att vägleda folket sände Allah en profet som var bland dem – Profeten Hud. Han sa, ”Mitt folk, vad finner ni för nytta i dessa stenar som ni skapar med era egna händer? Det är en förolämpning mot förståendet. Det finns endast En Gud värd att dyrka och det är Allah.”

Människorna brydde sig inte utan trodde han var ute efter makten eller ville få betalt. Hud förklarade dock att han endast ville ha Allahs belöning. Han sa, ”Om ni tror så kommer Allah ge er rikligt regn och ge er mer styrka så vänd er inte bort.”

söndag 3 februari 2019

Våra barns vägledning

Denna lektion hör nog mer hemma på denna blogg som handlar om barn och barnuppfostran. 

En lektion fritt översatt från en audio av Mohammad Elminshawy som finns att lyssna på här. 
Allah säger i Koranen;

Rikedom och [många] söner hör till det jordiska livets glädjeämnen;” 18:46

Barn är glittret, ljuspunkten i livet, det fina, njutningen och verkligen bland den största välsignelsen en människa kan få i detta liv är barn. Och det åligger den troende att visa tacksamhet för denna välsignelse och denna tacksamhet visas genom att använda det barnet, den gåvan, för Den som gav välsignelsen till oss. Det är en gåva från Allah som vi aldrig kan visa tillräcklig tacksamhet för. Han valde oss att få denna välsignelse medan Han lät andra förbli utan denna gåva. Och bara Allah vet vem som har fått det bästa, den som inte fick barn eller den som fick. Allt i enlighet med Allahs visdom. Vad vi vet är att vi måste visa tacksamhet för denna gåva annars.

Omar ibn Abdulaziz sa, ”Verkligen Allah ger tjänaren en välsignelse om han är tacksam bevaras den åt honom annars vänds välsignelsen mot honom i form av ett straff och vånda för honom i detta liv och i nästa.”

Hur många har inte bett om barn för att sedan när de väl fått dem blir distraherade och glömt bort att visa tacksamhet för den gåvan. Se vad som händer när den försummelsen ger resultat – de önskar att barnet ska behandla dem åtminstone som en vän eller att de kunde vrida tillbaka klockan och göra om så att barnet inte talar på sådant oförskämt sätt som det gör. Eller en del gör allt för att barnet ska överhuvudtaget bara prata med dem.

Ibn Qayyim säger, ”Föräldrarna kommer att förhöras först vad gäller barnets rättigheter därefter förhörs barnet om förälderns rättigheter.”

Allah säger i Koranen; ”Och [minns att] er Herre tillkännagav [för er]: 'Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!'”  14:7

onsdag 30 januari 2019

Tema Profeter - Noh [aleihi salam]Förra veckan pratade vi om hur satan fick människorna att dyrka annat än Allah. Generation efter generation gick förbi och sakta men säkert smög sig shirk in bland mänskligheten genom att göra statyer av de rättfärdiga. När Allah sände Noh som sändebud till mänskligheten dyrkade man statyer istället för Allah. Nohs folk sa; 

'Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwa, Yaghuth, Ya'uq eller Nasr!' 71:23

Varje Profet har haft samma budskap - att dyrka En Gud. Nohs budskap till sitt folk var tydligt och gick inte att missförstå när han sa; 

[Och Noa] sade: "Jag har kommit, mitt folk, för att varna er klart och tydigt: dyrka Gud och frukta Honom! Och lyd mig! 71:2-3

Utan vägledning från Allah vet vi inte hur vi ska dyrka Allah därför har Allah sänt profeter och sändebud. Vi måste tro på den Profet som sänts till oss och följa honom vilket var precis det som Noh bad folket att göra.

Han kallade dem till Allahs väg under natten, på dagen, offentligt och privat, högt och i enskilda samtal. Han använde alla medel han kunde för att sprida sanningen. Vilka sätt kan vi använda idag för att sprida islam?

När Noh pratar med folket struntar dem i honom istället drog de sig undan. De la sina fingrar i öronen för att inte höra vad han sa och svepte in sig i sina kläder och såg ner på honom med stolthet. Ju mer han försökte desto mer hat mötte han.         

torsdag 24 januari 2019

Tema Profeter - Sheth och Idris [aleihim salam]
Profeten Sheth

Det finns nämnt att Sheth var Adams son. När Adam låg på sin dödsbädd valde han Seth som sin efterträdare och sa till sina avkommor att följa honom.  Sheths historia nämns inte i Koranen men Profeten sa att Allah har uppenbarat 104 psalmer varav 50 sändes ned till Sheth. När döden närmade sig för Sheth efterträddes han av Profeten Idris. 


Profeten Idris
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Idrees. Han var en man av sanning, en profet, och Vi upphöjde honom till en hög värdighet. 19:56-57
Det här är det vi vet om Idris från Koranen utöver detta finns det berättelser som kallas Israeliat dvs. berättelser från judar. Profeten sa till oss att vi kan berätta dessa för varandra men vi ska varken tro på dem eller förkasta dem. 

torsdag 17 januari 2019

Tema Profeter - Adam [aleihi salam]

Hittade denna idé här.

Ställföreträdare på jorden

Allah skapade Änglarna innan Han skapade jinner. Jinnerna levde på jorden och spred fördärv. Den mest rättfärdiga av jinn var Iblis som Allah höjde upp och lät vara i Paradiset. När Allah berättade för änglarna att Han skulle skapa en ställföreträdare på jorden sa änglarna; 
[Änglarna] sade: "Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?" [Gud] svarade: "Jag vet vad ni inte vet." 2:30
Men det goda som människan skulle sprida på jorden skulle överväga det onda. Det skulle finnas goda människor som jobbar för det som är gott. Sändebud och Profeter skulle sändas för att påminna människorna om det goda. 

Lärdom - Låt oss lämna jorden efter att ha gjort ett bra avtryck. Se dig omkring och sprid gott. Att ta hand om vår miljö, om naturen, om djuren, vara en bra medmänniska. Utan vägledning är människan vilsen och gör hemska saker - valslakt, skövling av regnskog, förtryck, krig mm.  

En människa av jord


onsdag 9 januari 2019

Tema Profeter - Skapelsens början


AV berättelserna om [de tidigare] sändebuden har Vi låtit dig veta allt det som kan stärka [tron i] ditt hjärta; med det har sanningen nått dig och en förmaning och en påminnelse till de troende. 11:120
Vi påbörjar nu ett nytt tema med berättelser från Profeternas liv och lärdomar därifrån. Profeten Muhammad blev beordrad att berätta för oss berättelser från förr, vilket gör det en plikt även för oss. Dessa berättelser är inte för underhållning utan för att reflektera över. Profeterna är våra förebilder, de som Allah vägledde och som vi bör efterlikna. De bästa människor som någonsin levt. Vi behöver alla förebilder, speciellt i denna tid där vi blir matade med dåliga förebilder så denna termin fyller vi träffarna med Profeternas liv inshAllah. Det finns fler Profeter och Sändebud än de vi vet och en del av dessa får vi veta mer om än andra. Vid vårt första möte börjar vår resa ända från början - 

Innan skapandet av Tronen och före skapandet av himlarna och jorden och innan det fanns någon uppfattning om riktning fanns Allah. Och det fanns inget före Honom och inget bakom Honom och inget vid Hans sida. Allah är Skaparen - den som skapat allt som finns. Vad Allah skapade först finns lite olika åsikter om men bland det som skapades först var (utan speciell ordning); Tronen, vatten, Pennan och Moln. 

Några män från Jemen kom en gång till Profeten och frågade honom om hur det var från allra första början. Han sa, "Endast Allah fanns och inget fanns innan Honom, och Hans Tron var på vatten. Sedan skapade Han himlarna och jorden och skrev allt som skulle ske i al-Lawh al-Mahooz." källa