måndag 28 april 2014

Tacksamhet
Tacksamhet är "känslan av glädje över något man fått eller över en tjänst."


Tacksamhet är halva religionen, den andra halvan är tålamod.

Tacksamhet i islam betyder att man anstränger sig för att utföra dyrkan och undvika det som är förbjudet, privat så väl som inför andra. 

Tacksamhet är att erkänna det Allah eller andra har gjort för dig och visa ditt gillande. Den som mest förtjänar vår tacksamhet är Allah för Han är den som gett oss allt; Han har väglett oss till Islam och Han tar hand om oss. Vi måste känna denna tacksamhet mot Allah och vi måste lära våra barn (och oss själva) att alla välsignelser har kommit från Honom och ingen annan. 

"Ingenting gott kommer er till del som inte är från Gud." [16:53]

Tacksamhet mot Allah:

Tacksamhet mot Allah är att undvika synder!  Allah säger;

 "... var Mig tacksam och förneka Mig inte!"[2:152]  

Motsatsen till tacksamhet är Kufr (otro). Tro och dyrkan är direkt förankrade till tacksamhet. Allah är den som gett oss allt vi har. Vi ser med våra ögon och hör med våra öron trots det kan vi glömma bort att tacka Honom. Ibland tar vi allt vi har för givet. Tacksamhet är något man känner i hjärtat mot den som skänker oss något, det är kroppens vilja att lyda och det är tungans ord av tacksamhet. Tacksamhet mot Allah bygger på tre saker:
  • erkännandet i hjärtat att det är Allah som gett oss välsignelser
  • prisa Allah för dessa välsignelser
  • använda dessa välsignelser för att lyda Den Som gett oss dessa välsignelser och dyrka Honom.
Vi kan lära oss själva och våra barn att tacka Allah genom att:

·         Gå upp från vår varma, sköna säng och be fajr i tid
·         Ge fattiga en del av de pengar Allah välsignat oss med
·         Säga alhamdolillah, när vi äter, när vi dricker, när vi vaknar samt för alla de gåvor vi får i        vårt dagliga liv
·         Göra sujood ash-Shokr
·         Inte klaga över det vi inte har
          Säga följande duá så ofta vi kan;   اللهم اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
"Åh Allah, hjälp mig att ihågkomma dig, att vara tacksam mot dig och att dyrka dig på bästa vis." 

Tacksamhet mot andra:Den har inte tackat Allah som inte tackat folket.” 

Att vara tacksam och glad gör att andra vill vara med dig, speciellt om man jämför med någon som är otacksam och som tar allt för givet. När någon gör oss en tjänst eller ger en present så räcker det inte med att vi tackar Allah vi måste även tacka den som varit snäll mot oss. Man kan tacka på olika sätt; 

att säga ”JazakAllaho kheiran”, ”BarakaAllaho fik” eller ”tack” om personen är nära
be extra för personen 
 Skicka ett tackkort om personen är långt bort
       Ge en present, om någon gett dig en present, ge en present du med. Det stärker banden mellan människor. Det behöver inte vara något dyrt, låt barnen rita en bild eller pyssla och ge bort det som tack.


Diskussionsfrågor:

  • Vilka gåvor har Allah gett dig? Hur har du tackat Allah idag? 
  • Varför ska vi vara tacksamma mot Allah?
  • Vad har någon hjälpt dig med den senaste tiden? Hur kan du visa din uppskattning?
  • Vad är motsatsen till tacksamhet? (kufr (otro), otacksamhet, att vara självisk, tjurig, negativ eller att ta andra och saker för givet)
  • Varför är det trevligare att vara med tacksamma personer än med den som är självisk?

Jag kommer visa tacksamhet genom att:


·         Säga ”tack”, ”JazakaAllaho kheiran”, ”Barakallahofik” och ”alhamdolillah” 
      Muslimer sinsemellan bör använda oss av ord så som JazakaAllahokheiran, barakAllahofik, Men vi bör även lära våra barn att tacka ickemuslimer som gör dem gott.

·         Uppskatta de personer som finns omkring mig
      Ta inte varandra för givet. Lär barnet att se det goda i de människor som finns i dess närhet och tacka Allah för det. Lär även barnet att se det goda i varje muslim och att vara förlåtande, en egenskap som kan leda till Paradiset. 

·         Ta hand om mig själv och det jag äger
      Lär barnet ta hand om sin kropp och hälsa; genom att motionera, äta nyttig mat, borsta tänderna/siwak, inte godis varje dag mm. Lär barnet ta hand om sina saker, inte ta sönder det den äger, eller slarva bort det.

      Säga denna duá ofta;    اللهم اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

·         Tacka Allah för det Han har gett mig istället för att klaga över det jag inte har
      Hittade en jättebra kortfilm om otacksamhet, rekommenderas! För barn som växer upp i Sverige kan det vara svårt att förstå vad fattigdom är. Prata med barnet om fattigdom, visa bilder, läs böcker. Låt barnet vara med när ni ger sadaqah, när ni räknar ut zakaat. Ha en sadaqahlåda (se nedan) där alla i familjen kan lämna bidrag..
     

Mer om tacksamhet: 


En berättelse om Shokr och Kungen.
Filmsnutt om otacksamhet (samma som ovan.)
Om tacksamhet för barn på engelska.
Lapbooken "Vem är din Herre?" kan vara passande att göra då den talar lite om tacksamhet till Allah
Tipsa gärna om fler berättelser där tacksamhet är synligt!

Fler tips och idéer om tacksamhet:

9 tips för tacksammare barn :) Ya Rabb, allahomma jaalna minal shakirina wa shakiraat
Bok om tacksamhet för vuxna
Om tacksamhet för vuxna på svenska
En artikel om tacksamhet för vuxna (hämta inspiration)
Tacksamhetsburk, ok, jag vet en kristen sida men idén var ändå fint. Barnen får reflektera över hur många gåvor de har utan att man tänker på dem. Man tar dem för givet. Med både far och bror med njurproblem kan jag lova er att dessa små organ som jobbar i vår kropp gör såååå mycket för oss varje sekund utan att vi tänker på det.
Små korta råd "hur du lär ditt barn tacksamhet"... inte islamsida

Så här tänkte jag lägga upp arbetet med karaktärsuppbyggnad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar