lördag 24 maj 2014

Tips! Lär dina barn tacksamhet i vardagen

islamic quotes about being grateful
Källa
Det finns studier som bevisat att vuxna människor som är tacksamma har mindre hälsoproblem (ex. huvudvärk och magproblem), har mer ork och känner sig nöjdare än de som klagar. De flesta studierna visar att ju tacksammare vi är desto hälsosammare och gladare är vi. 
Samma sak borde gälla även för barn. Barn som visar tacksamhet är snällare, mer empatiska och gladare. Tacksamma barn förstår att även andra människor har behov. Barn som inte lärt sig tacksamhet har lättare att känna sig besvikna och tar saker för givet, inget är bra nog för dem. 
Det gamla talesättet, "Du kan inte lära en gammal hund att sitta," är främmande i islam då det visst går att ändra beteenden. Någon som inte är tacksam kan lära sig att bli tacksam, genom att ständigt påminna och införa små rutiner i livet kan otacksamhet vändas till tacksamhet. Vi måste dock komma ihåg, bara för att vi lärt vårt barn säga tack betyder inte det att barnet är tacksamt. 
Barn och ungdomar är självcentrerade i sin natur, att sätta andra före sig själva  och att vara tacksam är något som måste läras in. Att känna tacksamhet mot Skaparen och andra är en livslång process men det finns vissa medel som kan hjälpa våra barn på vägen.
I samband med att man undervisar och koncentrerar sig på "tacksamhet" som karaktärsdrag under en period kan vi som föräldrar implementera nya rutiner som kan hjälpa våra barn att bli tacksamma...en dygd som inshAllah blir en naturlig del av deras liv. Har hittat lite olika råd på nätet som jag tyckte var värda att prova. 
1. Låt tacksamhet bli en rutin. Du kan göra det varje vecka eller varje dag, vid middagsbordet eller vid sängdags.. Fråga ditt barn om en sak som den känt tacksamhet för under dagen eller veckan, utifrån det  diskutera vidare varför barnet var tacksamt. Få barnet att reflektera över alla de välsignelser som ständigt kommer till oss i vår vardag. Kom ihåg att påminna barnet om Vem som ger oss allt och att Han är Den som delar ut gåvor (rizq).

2. Utveckla din dagliga rutin, försök få barnet att se längre än till saker. Fråga barnet om saker som inte bara är materiella. Du kan sätta exempel genom att berätta om något du är tacksam över, ex. regnet som öste ner gav er en fin mysstund och du slapp vattna blommorna på landet :) eller att khalto x ringde och gjorde dig glad. Påminn barnet att tacka Allah för det  - att alltid refererar allt tillbaka till Allah. Han är Den som ger oss utan att vi ens har frågat men är vi tacksamma?

3. Var en förebild och var tacksamhet. "Barn gör som vi gör och inte som vi säger.." Därför bör tacksamhet börja hos föräldern, i hemmet. Lev ett liv där tacksamhet är ett naturligt inslag i vardagen. Visa tacksamhet mot andra genom att hjälpa andra, "tjäna dem" - det inkluderar även vår äkta hälft. Säg "BarakaAllahofik" eller liknande, skriv tackkort, visa empati. Det betyder att vi SKA kritisera mindre, klaga mindre, belys det goda/positiva istället för det dåliga/negativa i människor och omständigheter. Inkluderar dina barn såväl som din äkta hälft. Utöver detta måste tacksamhet mot Allah lysa starkast. Låt dina barn höra dig och se dig när du dyrkar Allah, när du tackar Honom för vad som än sker i ditt liv. Säg alhamdolillah eller andar duá högt! rofeten Muhammad sa också: ”Hur förvånande är inte den djupt troende muslimens 
situation. Allt som händer honom är gott. Om något gott kommer till honom och han är 
tacksam blir det gott för honom (eftersom Allah säger i koranen: ”Om ni visar tacksamhet 
skall jag öka det goda för er” K 14:7). Om han drabbas av lidande och är tålmodig är det 
gott för honom (d v s genom att han får belöning)”. Översättning; Islamguiden. 

4. Visa uppskattning. Låt ditt barn få veta när du är tacksam, säg små saker som visar på din tacksamhet, ex. "Shokran för att du tog ut soporna," eller "MashAllah, vad fint du har städat ditt rum," osv. Låt det bli en del av din rutin och du kommer inshAllah snart höra hur de visar uppskattning för det du gör..

5. Undvik att jämföra med andra. Tacksamhet är hjärtats gärning och går inte att tvingas fram. Hur ofta har man inte sagt "andra barn skulle vara tacksamma om de hade det du har" tomma ord som ofta faller platt. Det lär dem inte tacksamhet utan är en jämförelse som troligtvis inte ger det resultat du önskar. Det kan leda till skuld istället för tacksamhet. Lär barnet istället om olikheter. Berätta för barnet istället om olika levnadsvillkor, utifrån dess ålder. Det är inte alla som har leksaker, mat och kläder osv. Kanske finns det någon i familjen som haft en hård uppväxt som man kan tala om. 
6. Låt barnen hjälpa till. Om barnet hjälper till i hemmet kommer det förstå hur mycket jobb det ligger bakom ett hushåll. Ge barnet ansvar utifrån dess ålder. (Kommer inshAllah ett inlägg om ansvar snart). Barnet kommer inshAllah förstå hur mycket jobb och energi det krävs för att utföra dessa sysslor och även bli tacksam när någon utför dessa sysslor åt dem istället. 
7. Hjälp till när ni kan. Uppmuntra barnet redan vid tidig ålder att hjälpa andra, om så bara inom familjen. Var en förebild och hjälp andra när du kan. Målet här är att utveckla ett "tacksamt öga" som ser människors behov och kan hjälpa till innan de blir ombedda till det. Lär även barnet att vara givmild. Låt barnet vara med när ni skänker bort saker eller ger presenter för att stärka banden mellan varandra. Här kan man även ta upp med barnet det faktum att när du ger något för Allahs skull kommer Allah ge dig något bättre tillbaka. Att redan tidigt lära barnet att ge kommer även få den att uppskatta när den får, inshAllah.

8. Lär ditt barn tacksamhet vid svårigheter. När livet är svårt, eller osäkert eller saker inte går som planerat då måste vi lära våra barn att vara tacksamma. Hjälp barnet att se på vilket sätt vi kan dra nytta av denna lärdom och hur vi kan hjälpa andra i liknande situation. Berättelsen "About struggling" kan hjälpa yngre barn att förstå att svårigheter är en del av livet och dessa svårigheter hjälper oss i vår utveckling. Prata även om belöningen för den som har tålamod vid prövningar, att efter en prövning kommer alltid en större lättnad. (surah sharh).

Dela gärna med er om ni har fler tips och idéer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar