lördag 5 maj 2018

Allahs namn:ar-Razzaq

Vackra papper och servetter, blommor och bokmärken som limmas fast med decopage lim. Vimplar av grillpinnar, aluminium från engångsljus. 

Försörjaren

Han är Den som försörjer varenda varelse på denna jord. Han har skapat allt som finns och delar ut till sin skapelse som Han vill. En del får mer andra får mindre men allt fördelas enligt Hans vilja.

”Be er Herre om förlåtelse för era synder! … Han ska då... föröka er rikedom…”

[Koranen 71:10-12]

Denna vecka gör vi mycket istighfar då det ger mer rizq.

Allah sörjer för alla varelser på jorden, troende som icke troende, djur och växter.

Det finns ingen levande varelse på jorden som Gud inte sörjer för; 11:6

Det arabiska ordet för försörjning/levebröd är rizq. Rizq innefattar allt som gynnar oss och all form av godhet; pengar, naturbegåvning, mat, jobb, familj, dygd, gudsfruktan, hälsa, luften vi andas, vattnet vi dricker osv. Profeten sa;
                     "En själ kommer inte att dö förrän dess rizq har delats ut." 
Allah är Den som delar ut rizq till oss, Han är Försörjaren ar-Razzaq. Men det betyder inte att vi ska luta oss tillbaka och vänta utan vi ska jobba hårt för rizq. Vi ska se till att endast söka halal medel och lägga vår tillit till ar-Razzaq.
Det är Gud som drar försorg [om skapelsen], den Starke, den Orubblige. 51:58
Det finns en berättelse som jag läste eller hörde för många år sedan. En historia som visar på rizq - vi kommer att få det som är menat för oss och vi ska inte sörja för det vi blir utan. Tyvärr är en del av berättelsen bortglömd men poängen är fortfarande densamma så jag berättade den som en saga med samma poäng. Känner du igen den så säg till så jag kan fylla i de rätta detaljerna.

För länge sedan levde en fattig man som brukade påminna sig själv "rizq hoa rizq" (typ den försörjning man får den får man). En rik man förvånades över uttalandet och lät skicka en tallrik med mat. Under maten lade han en guld. När de knackade på dörren och den fattiga mannen såg berget av kött tittade han tillbaka på sin familj och tänkte; Om jag ger dem kött idag kommer de vilja ha det imorgon vilket jag inte har råd med. Så han gav tallriken med maten till sin granne. Dagen därpå kom den rika mannen för att fråga hur maten hade smakat varav han fick svaret; Jag gav det till min granne. Den rika mannen vände sig om och skakade på huvudet medan han sa, rizq hoa rizq. Den rike mannen serverade ett fat av rikedomar till den fattige mannen men trots det blev han utan.

Var tacksam över det Allah ger dig.

Följ länkarna för mer kunskap om ar-Razzaq. Jag tog inte upp den andra delen av ar-Razzaq som handlar om en specifik form av rizq som Allah välsignar en del hjärtan med, han fyller dem med kunskap och tro på Honom.Järntråd som böjs till och från den hänger en etikett gjord av lufttorkande lera och stansar. Målad med vanliga vattenfärger efter den torkat. 
Fimo lera som härdas i ugnen. 


Pyssel: 

Vi dekorerade konservburkar för att använda till krukor. Har för odlat tomater och chili som barnen fick med hem. Vi gjorde olika plant etiketter för att veta vad vi odlat. Varför plantor? Allah är ar-Razzaq och Han ger rizq till den Han vill. Vi får alla olika mycket rizq. Dessa plantor kommer ge olika mycket skörd till oss alla, en del kanske dör andra ger skörd sommaren igenom medan ytterligare någon kanske överlever vintern.
Det finns flera olika sätt att göra plantetiketter på. På bilderna ser ni olika sätt som jag gjort.


En bit ståltråd som böjts till och från den hänger en etikett som stansat. Etiketten är från undersidan av formen som finns på engångsljus. Lätt att klippa till med sax. 
Länkar:

Text om Allahs namn ar-Razzaq
islam.nu audio om ar-Razzaq
Sätt att få mer rizq. 
Text om Allahs namn ar-Razzaq
Text om Allahs namn ar-Razzaq med länkar och audio
Fin text om rizq

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar