onsdag 23 maj 2018

Allahs namn: ash-Shakoor


Den Tacksamme

Han är Den som uppskattar all form av godhet, även om det verkar litet i våra ögon. Allah behöver inte vara tacksam för det vi gör eftersom allt kommer från Honom. Han är Den Tacksamme som ger oss större belöning än vi förtjänar.
Och om någon gör en god gärning skall Vi ge honom mångdubbel belöning. Allah är Den Förlåtande, Den Tacksamme.   
[Koranen 42:23]

Så många berättelser som visar ash-Shakor. Jag berättade om mannen som gav en törstig hund vatten att dricka och fick Paradiset. Den visar så tydligt på att vi aldrig ska se ner på goda gärningar utan skynda oss till allt som är gott då Allah är ash-Shakor. Det finns även en hadith där Profeten sa; 
Se aldrig ned på en god gärning (hur liten den än verkar) även om det är att du möter din (muslimska) broder med ett glatt ansikte (leende). Muslim 695
Eftersom det är Ramadan påminde jag även om hur Allah ger oss chanser att utöka våra goda gärningar. 
  • "Laylatul Qadr är bättre än tusen månader." (Surah qadr 97:3)                                                      Dyrkan den natten är värd lika mycket som om det gjorts under 1000 månader. Denna natt inträffar under Ramadan. 
  • Profeten sa, "Umrah i Ramadan är likvärdigt (vad gäller belöning) som Hajj - eller Hajj med mig." Bukhari 1863  
  • Ramadan är den bästa månaden i hela året då det är en månad av förlåtelse, barmhärtighet och människor löses ut från Helvetet. 
  • Dela din iftaar med en fastande och du får belöning för dennes fasta utan att den fastande får mindre belöning! 
  • Synder denna månad är värre än synder under annan tid på samma sätt som dyrkan i Ramadan är av högre status. 
Tänk! När vi gör en synd skrivs det ned som En dålig gärning medan det goda vi gör multipliceras med 10 ända upp till 700 belöningar förutom fastan som det inte finns något tak för hur mycket belöning som finns att fås. Allah låter inte goda gärningar gå förlorade. Profeten sade, 

Varje gärning som Adams barn gör multipliceras med tio upp till 700 gånger. Allah, den Ärade, säger: Utom vad gäller fastan, för den är för Min skull och Jag ska belöna för den. Sahih Muslim 1151 
 Allah säger i Koranen; 
Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem. Koranen 6:160

Den av Allahs tjänare som visar tacksamhet är den som tackar Honom genom att lyda Honom och göra de obligatoriska gärningar som Allah har bestämt. Shukr är att erkänna och att utöka i godhet. 

Det finns en hadith som jag tycker är viktigt när det gäller tacksamhet mot andra där Profeten sa;
Han har inte tackat Allah som inte tackat folket. (Abi Dawud 4811)
I en annan hadith  sa Profeten;
Den som får hjälp med något och sedan säger, JazakAllaho kheiran (må Allah belöna dig) har gjort sitt yttersta för att tacka personen. (Tirmidhi; klassas sahih av Albani) 
Profeten sa även;
Belöna den som gör er en tjänst. Om ni inte finner något att belöna honom med gör då dua för honom tills ni känner att ni har belönat honom. (Ahmad mfl)  

Vi lever alla en begränsad tid här på jorden skillnaden mellan oss är om vi visar tacksamhet eller inte. Den som är tacksam mot sin Skapare belönas med evigheten i Paradiset. När vi lär oss Allahs namn ash-Shakor tänker vi på att tacka Honom genom att säga alhamdolillah. 

Tänk på att:
  • Gör goda gärningar för Allah skull och inte för att folk ska tycka att du är bra.
  • Gör goda gärningar även om de verkar små. 
  • Säg "sobhanAllah" 100 gånger och får 1000 goda gärningar nedskrivna.
  • allt du äger kan användas till gott så väl som ont - det ligger hos oss att visa tacksamhet för de gåvor vi får och använda dem på rätt sätt! Tog upp exempel med de kära/hatade mobilerna som många unga har i dag. Lyssnar du på musik, baktalar, skvallrar eller för att hålla kontakt med vänner och andra bra saker?

Må Allah acceptera det goda vi gör och må Han ena oss i Jannah Firdaus al-3ala. 

Pyssel:

Vi gör massor av olika armband att ge bort till de i vår närhet som vi vill tacka. Armbandet på bilden har stansats med ordet "pray" på en metallbricka från Panduro.

Länkar; 

Understandquran text om ash-Shakor
virtualmosque text om ash-Shakor
creative motivations om ash-Shakor rekomenderar den lila animerade filmen i länkarna. 
text om ash-Shakor
lite till om ash-Shakor och ash-Shaakir
En syster som berättar lite om namnet ash-Shakor (eng audio)
contemplatequran om ash-Shakor

En sista hadith på engelska...
In a qudsi tradition, the Messenger of Allah quotes the Almighty saying, “I am as My servant thinks of Me: I am with him; if he mentions Me silently, I shall mention him likewise, and if He mentions My Name before a crowd of people, I shall mention him before a better crowd; if he gets closer to Me as much as a span, I shall get closer to him as much as a yard; if he gets closer to Me as much as a yard, I will get closer to him more than twice that much. If he comes to me walking, I shall come to him running.” 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar