torsdag 17 maj 2018

Allahs namn: al-Afuw

Sudd av special lera. 
Utplånaren av synder

Han är Den som inte bara förlåter synder utan Han kan få synder, fel och misstag att försvinna när Han vill. Han är Benådaren som raderar synder och fel för dem som vänder sig till Honom i ånger. För Han är Den som utplånar synder.

”Låt dem förlåta och glömma. Önskar ni inte att Allah ska förlåta er? Allah är ständigt Förlåtande, Barmhärtig. ” 

[Koranen 24.22]

Allah är al-Afuw och Han älskar att förlåta sina tjänare och Han älskar de av oss som förlåter andra. Om någon har förtryckt oss ska vi göra vårt bästa för att förlåta och glömma och återupprätthålla banden. Den som kan förlåta orätt har nåt höjden av taqwa. Ett mål att jobba mot hela livet. Allah säger;
....Om ni kan förlåta [ta3foo - radera det från era hjärtan] det är höjden av taqwa (gudsfruktan) 2:237

Denna vecka jobbar vi med att förlåta andra. Denna berättelse beskriver fint hur det kan gå till. Även berättelsen när man baktalade Aisha och hur Abo Bakr uppmanades att förlåta sin egen släkting och fortsätta ge honom allmosor fastän han varit inblandad i ryktesspridningen. Läs om det här.  Våra nära och kära är de som i första hand vi ska vara förlåtande mot.
TROENDE! Bland era hustrur och era barn kan finnas [de som är] era fiender; var därför på er vakt mot dem! Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, skall Gud visa att] Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. 64:14
De andra namnen vi gått igenom som har med förlåtelse att göra kan tyckas lika men de skiljer sig åt men tillsammans kompletterar de varandra så fint. Al-Ghafoor förlåter våra synder och döljer dem för andra men synden finns fortfarande kvar i vår bok. Att Allah är al-Afuw betyder att synden raderas, elimineras och försvinner, som om den aldrig hänt.

Så hur kan vi få våra dåliga gärningar förlåtna?

4 sätt medan vi lever (dunya);

1. Istighfar - vi söker Allahs förlåtelse
2. Tawbah - se Allahs namn at-Tawwab
3. Göra goda gärningar - Allah säger i Koranen att goda gärningar raderar dåliga
4. Svårigheter och prövningar -Prövningar renar de troende. Så bär prövningar med tålamod.

3 sätt efter vi dött;

1. Salaatul Janaza - när folket ber för den som dött
2. Straff i graven - Det renar människor från synder.
3. Ett rättfärdigt barn som ber om förlåtelse - även andras dua för den döde hjälper

3 sätt på Domedagen;

1. Skräcken på Domedagen - den största skräcken
2. Förbön från änglar, koranen, martyrer och andra
3. Allahs förlåtelse vilken är den största formen av förlåtelse. Allah kommer säga nu har alla gjort förbön och sedan kommer Allah radera synder.

Den som går igenom alla dessa steg och fortfarande har synder så kommer de få renas i Helvetets elden. Ingen med synder kommer in i Paradiset. Därför bör vi skynda oss till tawbah, istighfar och goda gärningar.
Om Gud [genast] skulle straffa människorna för det onda de gör skulle Han inte lämna en enda levande varelse på [jorden]. Men Han beviljar dem en frist till en tidpunkt [som Han har] utsatt. De kan inte förkorta fristen och, när den har löpt ut, kan de inte förlänga den, ens med ett ögonblick. 16:61
Aisha frågade Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) om vad hon ska säga under denna natt. Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) sa att man ska säga följande dua under natten: 
                    "Du är Den mest Förlåtande, Du älskar förlåtelse, så förlåt mig." 

Pyssel:

Jag köpte in suddlera och anledningen är uppenbar med tanke på namnet. Suddlera är en speciell typ av lera som man köper färdig och formar som man vill. Den ska sedan gräddas i ugnen på 120 grader i 20 min. Finns att köpa här.

Länkar:

Virtualmosque om al-Afuw del ett och två
Audio på engelska med Ammar Alshukry
Muslimmatters om al-Afuw och sista 10 nätterna i Ramadan
islam.nu text om al-Afuw och lektion
Yasir Qadhi om al-Afuw lektion 17


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar