söndag 29 april 2018

Allahs namn: al-WadoodDen Kärleksfulle

Han är Den som älskar de troende och de troende älskar Honom.  De som älskar Honom kommer ihåg Honom och då belönas de med Hans kärlek.  Kärlek till Allah är att komma ihåg Honom och dyrka Honom. 

Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder.

al-Imran 3:31

Den här veckan tänker vi på konceptet att älska för sin broder det vi älskar för oss själva.

Här kommer mitt upplägg i ämnet...jag pratar lite mellan hadither men ni ser vad jag använder för något..

The Prophet sallallahu ’alayhi wa sallam said, When Allah loves a slave, calls out Jibril and says: `I love so-and-so; so love him’. Then Jibril loves him. After that he (Jibril) announces to the inhabitants of heavens that Allah loves so-and-so; so love him; and the inhabitants of the heavens (the angels) also love him and then make people on earth love him. [Al-Bukharee, Muslim] 

”Den som visar fiendskap mot någon utav Mina Awliyâh kommer Jag starta krig mot. Min tjänare närmar sig inte Mig med något mer älskad för Mig än vad Jag har gjort obligatorisk för honom och Min tjänare fortsätter att dra sig närmare Mig med frivilliga handlingar tills Jag älskar honom. Och när Jag älskar honom, är Jag hans hörsel med vilket han hör, hans syn med vilket han ser, hans hand med vilken han griper och hans fot med vilken han går. Om han frågar Mig, kommer Jag att ge till honom, och om han söker tillflykt i Mig, kommer Jag att skydda honom.” källa

 
Allah säger att Han garanterar Sin kärlek till;
två personer som älskar varandra för Hans skull
två personer som hälsar på varandra för Hans skull
två personer som hjälper varandra ekonomiskt för Hans skull
två personer som upprätthåller släktbanden för Hans skull

Allah älskar mottaqiin - de som fruktar Allah och dyrkar Honom
Allah älskar motawakaliin -  de som förlitar sig på Honom
Allah älskar mottathirin - de som renar sina kroppar och sitt inre
Allah älskar mohsinin - de som gör gott mot Allah och mot sina bröder och systrar

Al-Bukhari berättade från Amrah bint Abdur-Rahman, som brukade vara hos Aisha i hennes hem, att Aisha sa, ”Profeten sände en man som ledare i ett krigs expedition för att leda kompanjonerna i bön. Han avslutade sin recitation med ”Säg, Han är gud – En”. När gruppen återvände nämnde de det här för Profeten och han sa, ”Fråga honom varför han gör så.” Så de frågade manen och han sa, ”För den beskriver ar-Rahman och jag älskar att recitera den.” Profeten sa, ”Berätta för honom att Allah den Högste älskar honom.” al-Bukhari, Muslim och an-Nasai
Mus’ab ibn Sa’eed reported: His father asked, “O Messenger of Allah, which people are tested most severely?” The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, “They are the prophets, then the next best, then the next best. A man is tried according to his religion. If he is firm in his religion, then his trials will be more severe. If he is weak in his religion, then he is tried according to his strength in religion. The servant will continue to be tried until he is left walking upon the earth without any sin.” källa

If Allah loves a people, then he afflicts them with trials. Whoever is patient has the reward of patience, and whoever is impatient has the fault of impatience. källa
Att Allah prövar de Han älskar är viktigt att förklara, bara för att man är troende och kämpar för att vara en bra muslim betyder inte det att livet kommer vara lätt. Ge exempel ur profeternas liv. Prövningar suddar bort synder tills den troende går på jorden utan synder!

Allah har behöver inte oss, trots det så vill al-Wadood det bästa för oss. Be barnen nämna saker som är haram och ta upp visheten med varför det är haram . Allah har inte gjort något haram förutom om det är dåligt för oss på något sätt.

Rekommenderar dock alla länkar nedan för detta namn inger så mycket hopp och önskan om att få vara bland de som Allah älskar.
Pyssel:

Med tema hjärtan finns det en hel del att välja på Fimolera som formas till hjärtan är kul att använda till smycken.

Järntråd som böjs till och sedan dekoreras med pärlor kan göras i olika svårighetsgrader.

För yngre barn kan de träna på pekfingergreppet genom att fylla former med plastpärlor som man sedan värmer i ugnen tills de smälter. Limma upp på ett grillspett och ni får fina dekorer i blomkrukan.

Länkar:

islam.nu audio på svenska om al-Wadood
Text på engelska om al-Wadood
På engelska om al-Wadood med olika audio och länkar
Bok med förklaringar av Sheikh ibn al-Uthaymeen och Dr. Saleh Saleh sid. 25
Tecken på att Allah älskar en tjänare
3 sätt att komma närmare Allah
Fin text om al-Wadood 
Yasir Qadhi audio nr 8 om al-Wadood
Älskar du Allah? text på svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar