fredag 23 mars 2018

Omar ibn Khattab

Omar blev muslim sex år efter att Profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) blev Profet. Omar var då ungefär tjugosex år gammal. När han blev muslim fanns det inte så många muslimer. Innan Omar blev muslim var muslimerna tvungna att gömma sig, men efter att han hade blivit muslim vågade de visa Islam öppet i Mekka. Hur blev då Omar muslim?
Det finns berättat att Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) gjorde en du’aa’ innan Omar blev muslim. Denna löd:
”O, Allah, stärk Islam med den som Du älskar mest av dessa två män: Omar ibn al-Khattab eller Abo Jahl ibn Hisham.”
Och:
”O, Allah, stärk Islam med Omar ibn al-Khattab speciellt.”
Anas, som var vän med Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom), berättade att Omar, en dag när han gick ut, bar på ett svärd.
En man från Bani Zuhrah mötte honom och frågade:
”Vart skall du gå, Omar?”
Omar svarade:
”Jag vill döda Muhammed.”
Mannen sa:
”Hur skall du klara dig undan från Bani Hashim och Bani Zuhrah (två stammar som skyddade Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom)) efter att ha dödat Muhammed?”
Omar sa:
”Jag kan bara tro att du har konverterat.”
Han sa:
”Ska jag berätta något häpnadsväckande? Din svåger och din syster har blivit muslimer och övergett din religion.”
Omar gick till sin systers hus. En man som hette Khabbab var där, men när han hörde att Omar kom gick han och gömde sig. Omar steg in och sa:
”Vad var det för mumlande med låga röster som jag hörde?”
Innan Omar kom hade de reciterat Surah Ta-ha. De svarade:
”Ingenting, vi pratade bara lite.”
Omar frågade:
”Kanske har ni konverterat?”
Omars svåger svarade honom:
”Omar, tänk om sanningen inte finns i din religion!”
Omar vände sig mot honom och slog till honom hårt. Omars syster knuffade bort Omar från sin man, men då slog Omar till även henne så att hon började blöda.
Systern sa argt:
”Tänk om sanningen inte finns i din religion? Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom) är Hans slav och Budbärare.”
Omar var en av dem som kunde läsa. Han sa:
”Ge mig det som ni läste så att jag får läsa det.”
Hans syster svarade honom:
”Du är smutsig, och ingen läser det utan att vara ren, så rena dig – gör wudoo’.
Omar ställde sig och gjorde wudoo´, tog sedan skriften och läste ur Surah Ta-ha tills han kom fram till ayah fjorton:
”Jag är Allah! Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!”

När Omar hade läst färdigt sa han:

”Visa mig vägen till Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare med honom).”
När Khabbab hörde detta kom han fram och sa:
”Var glad, Omar! För jag hoppas att du är svaret på den du´a som Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) gjorde i torsdagsnatt:
”O, Allah, stärk Islam med Omar ibn al-Khattab eller Ámr ibn Hisham.”
Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) befann sig i den nedre delen av huset som låg vid berget Safa.

Omar gick mot huset. Vid dörren stod Hamzah, Talha och några andra sahaba.
Hamzah sa:

”Detta är Omar. Om Allah vill gott för honom kommer han att bli muslim, men om Allah vill annat kommer vi inte att få så lätt att döda honom.”

Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) var inomhus och fick uppenbarelser. Han kom ut då Omar kom och sa till honom:

”Du kommer inte att ge upp, Omar, förrän Allah besöker dig med vanheder och straff, såsom han besökte Walid ibn Mughirah!”

Omar svarade:

”Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammed är Hans slav och Budbärare.”

Efter det ropade muslimerna ”Allahu Akbar!” så högt att det hördes i Mekkas dalar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar