tisdag 13 mars 2018

Allahs namn: al-LatifDen Gode

Allah är oändligt god mot Sina tjänare och Han har kunskap om allt, till och med våra hemligheter. Han vet hur Han ska vägleda oss till det som hjälper oss och Han gör det med snällhet, kärlek och försiktighet.

”Åh Aisha, Allah är god och Han älskar godhet i allt.” 
[Bukhari 6528]


Denna vecka har vi som mål att göra något snällt varje dag. 

 Den lilla text de får med sig hem på repetitionskorten ger en begränsad information om namnet men jag hoppas att vår diskussion och pysslet de får med sig hem påminner barnen lite mer.. Rekommenderar verkligen länkarna i mina inlägg då det står så mycket mer och utförligare info där. Min tid vid datorn är begränsad dessa dagar så hinner jag inte alltid skrva utförligt och förståeligt här. 

Jag valde att översätta namnet till Den Gode (Kind) då al-Latif är god mot sina troende tjänare då Han vägleder dem till det som gynnar och hjälper dem på sätt som de inte alltid själva är medvetna om. Så det är en godhet som är subtil. Ni vet hur man senare i livet kan se tillbaka och förstå på vilket sätt en händelse gynnat en (genom att komma närmare Allah) men i stunden kunde man inte se det. 

Berättelsen om surah al-Josef är ett perfekt exempel på Allahs namn al-Latif -

Och han anvisade föräldrarna hedersplatsen [vid sin sida]; och de föll alla ned på sina ansikten [för att betyga honom sin vördnad]. Och [Josef] sade: "Fader! Detta är innebörden av min dröm för länge sedan, som min Herre nu har låtit bli verklighet. I Sin godhet befriade Han mig ur fängelset och Han har fört er till mig från öknen, sedan Djävulen hade sått ovänskap mellan mig och mina bröder. Min Herre är outgrundlig [i Sina visa beslut och] i genomförandet av Sin vilja. Han är den Allvetande, den Vise!" 12:100
Pyssel:

Vi gjorde laminerade omslag till vanliga anteckningsböcker. Personligt och hållbart. Du hittar beskrivning här. Ska försöka ta kort på nästa jag gör så ni ser hur jag gjorde.

Varför? Jo för en av meningarna av detta namn är "Den som är underrättad av det dolda" och kombineras i Koranen med Allahs namn al-Khabir - Den Allunderrättade. I en dagbok skriver vi ner våra hemligheter men vi ska veta att Allah är al-Latif vars kunskap inkluderar det hemliga och det dolda.


Länkar:

islamqa med förklaring till fler av Allahs namn
Häfte med Allahs namn
text på engelska om al-Latif
audio (eng) al-Latif lektion 12
audio (arabiska) al-Latif

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar