torsdag 1 mars 2018

Allahs namn: al-Jamil


Den Vackraste

Han har utsmyckat världen med det vackra. Han är vacker i Hans namn, attribut och gärningar. Han är perfekt! I Nästa liv kommer de troendes ansikten lysas upp av glädje när de får se sin Herre.

Allah är Den Vackraste och Han älskar det vackra.
[Muslim]


Allahs namn al-Jamil finns inte i Koranen utan vi finner det i sunnah;

Profeten sa, "Den som har en atomsvikt av stolthet i sitt hjärta kommer inte träda in i Paradiset." En man frågade, "Men om en man tycker om att hans kläder och skor ser bra ut?" Han sa, "Allah är Den vackraste och Han älskar det vackra." Muslim 131
Tänk! Allah är vacker och Han har skapat allt det vackra. Så varje gång du slås av hur vacker skapelsen är så tänk på Allah. Underkasta dig Honom och tacka Honom för allt det vackra Han skapat.

 Det finns något bättre än jannah och det kommer att vara att få se Allah;
Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje -de får skåda sin Herre  75:22-23
Intressant tasir på denna ayah här. 

“Verily, you will see your Lord just as you see this moon. So if you are able to avoid missing a prayer before the rising of the sun (Fajr) or before its setting (‘Asr) then do so.”
“When the people of Paradise enter the Paradise, Allah will say, ‘Do you want me to give you anything extra.’ They will say, ‘Haven’t you whitened our faces? Haven’t you entered us into Paradise and saved us from the Fire?’ Then He will remove the veil and they will not be given anything more beloved to them than looking at their Lord, and that will be the extra (Ziyadah).”

Profeten Moses ville se Allah men Allah svarade att, "Du kan inte se Mig." Allah bad Moses se på berget varefter Han visade (Profeten visade en bit av sitt lillfinger) och berget blev till damm. Moses svimmade men efter han vaknade bad han om förlåtelse och sa att han är den första att tro på Allah. SobhanAllah.

När Profeten varit på Isra Miraj frågades han om han såg Allah varpå han svarade, "Det var ljus överallt så hur skulle jag kunna se Honom?"

Allahs hijab är av ljus (noor) och om det togs bort skulle allt brännas upp från ljuset från Allah. Det skulle bränna bort hela skapelsen.


Denna vecka tar vi hand om vårt yttre och det inre eftersom Han älskar det som är vackert. 

Allah älskar att se effekten av Hans välsignelser på Sina slavar. Det är en typ av skönhet som Allah älskar och det är ett sätt att tacka Honom för de gåvor Han ger oss. Allah ger oss yttre skönhet som vi ska använda för att göra oss fina utan att gå till överdrift (tabdir, slöseri) och genom taqwa uppnår man den inre skönheten. Profeten sa, "Allah ser inte till hur ni ser ut på utsidan och era rikedomar utan Han ser till era hjärtan och gärningar." Muslim 1356
SÖNER av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda er] med liksom [fågeln pryder sig med sina] fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan. Detta är ett budskap från Gud - kanske stämmer det dem till eftertanke. 7:26
  • Bevis för att vi ska ta hand om vårt hår och inte låta det bli tovigt och ovårdat. 
  • Abu Ahwas al-Jashami sa att Profeten såg honom bära gamla trasiga kläder en gång och frågade honom, "Har du rikedomar?" Jag svarade, "Ja." "Vilken typ av rikedomar?" frågade Profeten. "Allah har gett mig kameler och får," svarade jag. Profeten sa då, "Visa då de generösa välsignelser som Allah har gett dig." [Sahih: Related by Ahmad #15323, at-Tirmidhi #1929 and an-Nisa'i #5128]
  • Som muslimsk kvinna visar vi inte vår skönhet för icke mahram män. Vi går ut med hijab. Hur ser en proper hijab ut? Prata lite om "Metoo" vågen och hur den skulle kunna undvikas... 
  • Vi muslimer är noga med vår hygien, vi gör ghusl varje jomo3, använder siwak (tandborste)...
  • Profeten Josef fick hälften av skönhet som tilldelats människorna.
Med barn får man känna av gruppen och se vad som intresserar dem. Jag listar saker som har med ämnet att göra men sen för våra diskussioner oss vidare på sidospår. Vi pratade mycket om vart Allah är då många trodde att Allah är överallt.

Pyssel:

Här kan man göra så många olika saker. Något med håret passar till hadithen med mannen som inte borstat håret. Jag valde dock att göra armband av metalltråd med fina stenar som dekor. Enkelt pyssel med lite material. Mät upp tråd så många varv du vill ha sedan vira tråden över de andra så du får en fin "knut". Trä på pärlor och snurra metallen på andra sidan. Gör så många snurror och stenar du vill tills du är nöjd.

Länkar:

En audio (sv) om Profeten Moses och när han bad om att få se Allah.
Allahs namn al-Jamil audio (eng) lektion 9
Paradisets folk blir vackrare av att se Allah bevis. 
Allah är Den vackraste och älskar det vackra.  Fin text på engelska..
Text på engelska om al-JamilInga kommentarer:

Skicka en kommentar