lördag 17 mars 2018

Allahs namn: al-Ghafoor och al-Sitteer


Två namn som jag valde att ha tillsammans. 

Den förlåtande

Han döljer våra synder från folket, för om alla visste allt vi gjorde skulle vi inte kunna träffas utan att skämmas. Det finns inget som Han inte kan förlåta så länge vi ber om Hans förlåtelse och håller oss borta från shirk; att dyrka någon annan än Allah. 
”Jag är verkligen förlåtande mot den som ångrar sig, som tror [att Allah är En] och gör goda gärningar utan att sluta.”
[Surah Zumar 53]

Den som döljer
[våra fel och misstag]
Han är Den som döljer misstag som Hans tjänare gör. Han skyddar dem från vanheder fastän Han vet om alla skamliga gärningar som görs. Det är Han som döljer synder och brister när Han vill och för vem Han vill.

Verkligen Allah är den Överseende, den Blyge, den som Döljer. Han älskar ödmjukhet, blygsamhet och skylande. Så när ni ska ta ett bad avskärma er då från folket.
[Abo Dawod, Ahmed]


Denna vecka säger vi staghfirollah och vänder oss till Allah i ånger. Vi döljer våra misstag och fel och andras fel. 

Barn som inte redan hört berättelsen om "Mannen som dödade 99" eller "Mannen som fick paradiset" rekommenderar jag dem. 

Lite ahadith som vi kommer att tala om....

Profeten (frid över honom) sa: Alla Adams barn gör fel och den bästa av dem som gjort fel är den som ångrar sig (gör tawbah)."

Abu Ayyub Khalid bin Zaid (RA) reported: Messenger of Allah (ﷺ) said, “Were you not to commit sins, Allah would create people who would commit sins and ask for forgiveness and He would forgive them”. [Muslim]

The Prophet (ﷺ) said, “Allah, the Exalted, and Glorious said: ‘A slave committed a sin and he said: O Allah, forgive my sin,’ and Allah said: ‘My slave committed a sin and then he realized that he has a Rubb Who forgives the sins and punishes for the sin.’ He then again committed a sin and said: ‘My Rubb, forgive my sin,’ and Allah (SWT) said: ‘My slave committed a sin and then realized that he has a Rubb Who forgives his sin and punishes for the sin.’ He again committed a sin and said: ‘My Rubb, forgive my sin,’ and Allah (SWT) said: ‘My slave has committed a sin and then realized that he has a Rubb Who forgives the sin or takes (him) to account for sin. I have granted forgiveness to my slave. Let him do whatever he likes”. [Al-Bukhari and Muslim]

Allah har gett oss tid att ångra oss innan de hedrade skrivarna (kiraaman kaatibeen - änglarna som antecknar) skriver våra gärningar. Profeten (saas) sa: "Antecknaren på vänstra sidan lyfter sin penna (dvs. väntar med att skriva) i sex timmar (detta kan referera till sex timmar a´ 60 minuter som räknas av astronomer, eller så kan det referera till kortare tidsperioder under dagen eller natten - Lisaan al-Árab) innan han skriver muslimens syndiga gärning. Om han ångrar det och söker Allahs förlåtelse, skrivs gärningen inte ned, annars skrivs den ned som en gärning." (Berättad av al-Tabaraani i al-Kabeer och al-Bayhaqi i Shu'ab al-Eemaan (Trons grenar); klassad hasan av al-Albaani i Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah, 1209).


saheeh hadeeth qudsi: "Allah säger: "Den som vet att Jag kan förlåta alla synder, jag ska förlåta honom, och Jag ska inte bry Mig så länge han inte assosierar något med Mig." (Berättad av al-Tabaraani i al-Kabeer, och av al-Haakim; Saheeh al-Jaami', 4330).

saheeh hadeeth från Profeten (frid över honom): "Den som ångrar sig från sina synder är som den som inte syndat." (Berättad av Ibn Maajah; Saheeh al-Jaami', 3008).

Praktisera Allahs namn al-Ghafoor genom att; 

1. Be al-Ghafoor om förlåtelse. Profeten Muhammad brukade be Allah om förlåtelse mer än 70 gånger per dag. Källa

2. Förlåt andra. Tänk på mannen som fick paradiset som förlät alla innan han somnade.

3. Reflektera över ayahn;
SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!" 39:53
Praktisera Allahs namn al-Sitteer genom att; 

Vi finner Allahs namn al-Sitteer i Sunnah och inte i Koranen. 
The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: Verily Allah Mighty and Majestic is Haleem (Forebearing), Hayee (Shy), Sitteer (Covering). He loves modesty and shyness and covering. Therefore when any of you bathe let him cover himself (i.e. from the sight of people). [Abu Dawud, An-Nasaa’ee, al-Baihaqi, Ahmed, graded as saheeh]


1. Ha på dig hijab. Vi påminde oss om att vi ska täcka oss och inte vara som de som inte har blygsamhet. Vi gick igenom vad som är awrah i islam. 

2. Dölj dina synder. 
The Messenger of Allah salallahu ‘alayhi wa sallam said: My entire nation is safe, except al-mujahirin (those who boast of their sins). Among the mujaharah is that a man commits an (evil) act, and wakes up in the morning while Allah has kept his (sin) a secret, he says: O so-and-so! Last night I did this and that. He goes to sleep while Allah has kept his (sin) a secret but he wakes up in the morning and uncovers what Allah has kept a secret! [Al-Bukhari] So keep your sins a secret and repent to As-Sitteer.

3. Dölj andras synder. Men vi måste komma ihåg att vi ska påminna varandra om det som är gott när vi gjort det och personen fortsätter med sin synd ska vi inte skvallra. 
The Prophet sallahu ‘alayhi wa sallam said: "...he who covers a Muslim (meaning his mistakes and shortcomings), Allah will cover him in the world and the Hereafter …" [Muslim]
4. Denna vackra hadith talar sitt eget språk om vikten av att dölja sina synder. 

Ibn ‘Umar said: I heard the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) say: “The believer will be brought close to his Lord until He conceals him and makes him confess his sin. Allaah will say, ‘Do you remember such and such a sin?’ The man will say, ‘Yes, I admit it.’ The Lord will say, ‘I concealed it for you in the world and I forgive you for it today.’ Then He will close up his record of good deeds. As for the others or the Kuffaar, it will be called out before the witnesses, ‘These are the ones who disbelieved in their Lord. The curse of Allaah is upon the wrongdoers.’” (Narrated by al-Bukhaari, 4408; Muslim, 2768).

Pyssel:

Vi dekorerar små askar. De får massor av material att välja på när de dekorerar som de vill. Varför? Ordet ghafara hade betydelsen innan islam att dölja, täcka över, att låtsas om att inget hänt, att stryka över den skada någon har gjort dig, gräva ner den. I islam fick det betydelsen förlåtelse. Så man ignorerar den skada någon åsamkat. Sitr är även det dölja/täcka. 

En ask är liknelsen att vi ska dölja våra hemligheter och inte berätta/visa dem för andra på insta/facebook/snap och annat. Vi ska skyla över och dölja våra synder och andras så vida det inte handlar om allvarliga saker som mord. Vi lägger våra hemligheter i en ask. Allah vet dem alla men det betyder inte att vi ska visa andra. Allah döljer och skyddar oss från förödmjukelse och vi ska söka Hans skydd och förlåtelse. Hade inte Allah dolt våra synder skulle ingen kunna gå ut utan att skämmas. 

Länkar:

Audio (svenska) al-ghafoor
text (eng) al-Ghafoor
Audio (eng) Yasir Qadhi lektion 6 (al-Ghafoor) lektion 11 (al-Sitteer)
Häfte (eng) med Allahs namn med förklaring
Jag vill ångra mig men... för dig som vill läsa på om ånger och dess villkor
Text (eng) om förlåtelse
Allahs namn al-Sitteer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar