tisdag 2 januari 2018

Allahs namn: as-Salaam


Jag rekommenderar att man läser på så mycket som möjligt innan man "föreläser" om Allahs namn. Jag använder mig av olika sidor/lektioner för att själv förstå innebörden. De anteckningar jag delar med mig av här är några av de jag tar upp med barnen. Ofta diskuterar vi vidare eller barnen har exempel eller frågor som de vill ta upp, vilket jag älskar! På kortet barnen får hem står följande, 
Fredens källa 
Han är den som är Perfekt, fri från alla brister!  Han är aldrig orättvis. Han förtrycker ingen! Han skänker inre frid och lugn till de som renar sig och ber.

Allahs namn as-Salaam är större än att bara översätta till Fredens källa då namnet har en större betydelse. För att göra det enklare för barnen att förstå följde jag följande uppdelning;

1. Perfektionen - Allah är den som är Perfekt, fri från alla brister! Han är aldrig orättvis. Han förtrycker ingen. Skapelsen går säker från all form av orättvisa då Han är as-Salam. Eftersom Han är as-Salam har Han ingen partner, inga barn eller någon värd att dyrka vid Sin sida. 
Profeten sa, "Ondska (sharr) tillskrivs inte Dig..." källa
2. Fredens källa - Han ger säkerhet, trygghet så väl som inre frid.
3. På Domedagen kommer as-Salam hälsa på de troende med as-Salam.


Den vackraste hälsningen

Allah har valt den vackraste hälsning för oss muslimer redan med Profeten Adam:

När Han hade skapat honom, sa Han (till honom), "Gå och hälsa på gruppen änglar som sitter där, och lyssna på vad de säger i deras svar, för att det kommer att bli ditt sätt att hälsa och dina ättlingars sätt att hälsa." Adam (gick iväg och) sa, 'As-Salamu alaikum (Frid vare med er).' De svarade, 'AsSalamu-'Alaika wa Rahmatullah (Frid och Allah nåd vare med dig) Så de utökade (hälsningen) med 'Wa Rahmatullah' 

Vi muslimer ska inte hälsa på varandra med andra hälsningar så som "hej", "tja" mm utan vår hälsning är as-Salam.. Genom att sprida denna hälsning sprider vi även kärlek, vänskap, fred, vi är nu i fred med varandra och vi kommer inte retas, vara elaka mot varandra, mobbas, skvallra mm. Vi är i fred med varandra. 


The name al-Salaam is a Name of Allaah, may He be exalted, so the meaning of the greeting of salaam which is required among Muslims is, “May the blessing of His Name descend upon you.”


Belöning när vi hälsar med salam


The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) also explained the reward earned by the one who says salaam, as was reported by al-Nisaa’i in ‘Aml al-yawm wa’l-laylah (368) and al-Bukhaari in al-Adab al-Mufrad (586) and by Ibn Hibban (493). They reported from Abu Hurayrah (may Allaah be pleased with him) that a man passed by the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) whilst he was sitting with some others, and said “Salaam ‘alaykum (peace be upon you).” The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said, “[He will have] ten hasanaat (rewards).” Another man passed by and said “Salaam ‘alaykum wa rahmat-Allaah (peace be upon you and the mercy of Allaah).” The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said, “[He will have] twenty hasanaat.” Another man passed by and said “Salaam ‘alaykum wa rahmat-Allaahi wa barakaatuhu (peace be upon you and the mercy of Allaah and His blessings).” The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said, “[He will have] thirty hasanaat.”

Sprid salam


"Vid Honom som håller min själ i Sin Hand, ni kommer inte in i Paradiset förän ni har eeman (tro), och ni kommer inte få eeman förrän ni älskar varandra. Ska jag inte berätta för er något som om ni gör det kommer ni att älska varandra? Sprid hälsningen Salaam (fred) bland er."
[Muslim]

”Åh människor! Sprid fred, mata den hungrige och be på natten när folket sover och ni kommer att träda in i Paradiset i frid.”[Ibn Majah 1334 Sahih]


Fem rättigheter

Profeten Muhammad (saw) säger i en hadith (uttalande): " "Muslimen har fem rättigheter över [en annan] Muslim: Att svara 'As-Salaam, besöka de sjuka, följa begravningståget, svara på en inbjudan och säga Yarhamukallah (må Allah vara barmhärtig med dig) till den som nyser." [ Hadithen är återberättad av: Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidhee, An-Nassaaee, Abu Dawood och Ibn Maajah].

Ovänner

Den av de två parterna som ångrar sig till Allah måste gå tillbaka till sin broder och ge honom Salaam; om han gör detta och den andra personen ignorerar honom, den förste är då fri från skuld och ansvaret faller på den andre. Abu Ayyoob berättade att Profeten (frid över honom) sa: ”Det är inte tillåtet för en man att överge sin broder i mer än tre nätter, båda vänder sig bort när de träffas. Den bästa av de två är den som först ger den andre Salaam.” (Berättad av al-Bukhaari, Fath al-Baari, 10/492).


När vi avslutar bönen efter vi sagt salam till änglarna på varsin sida om oss så säger vi dua; "Allahomma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhul-jalali wal ikram." källa

Paradiset kallas dar as-Salam.
Bara "qalbon salim" ett rent hjärta ska känna sig säker på Domedagen. 

Pyssel; 

Vi scrapbookade fina salam kort för att sprida salam även till de som är långt borta. Med yngre barn kan man ha färdiga mallar som de kan rita av för att klistra fast på papper medan äldre barn brukar tycka det är kul att själva få bestämma. Flickorna använde tygblommor och band som dekor.

Länkar; 

Yasir Qadhi lektion 7 - audio på eng.
Text på engelska
islamqa om vikten av att sprida salam
islam.nu en audio om as-Salam
Utförlig text om as-Salam

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar