tisdag 16 januari 2018

Allahs namn: al-Mumin

miniture village...air dry  clay.. mosque


Texten som finns på kortet vänder sig till barn varav jag bara valt några av namnets betydelser. Det är något jag kommer göra härefter så att det inte blir för komplicerat när namnet har olika betydelser. hellre att barnen lär sig EN betydelse bra än inget alls!.På kortet barnen får med sig hem står det;

Trons beskyddare
Han är Den som vägleder till islam och stärker vår tro. Han har sänt Profeter och böcker med klara bevis att Allah är En. Han är Den som ger säkerhet till de troende på Domedagen.        
”Tro (eman) har 60 eller 70 grenar, det bästa är att säga, ’la ilaha illa Allah,’ och det minsta är att ta bort något skadligt från vägen. Blyghet är en del av iman.”                              [Sahih al-Bukhari]
Veckans uppgift är att göra många goda gärningar för Allahs skull.
 Tillsammans går vi igenom Emans sex pelare och barnen berättar så mycket de kan om varje ex; änglarna - skapade från ljus, vackra, stora, de har vingar, Jibril har 600 vingar osv. Barnen turades om att skriva upp på tavlan.

Så Allahs namn al-Mumin;
  • al-Mumin är Den som vittnar om att Han är En. "GUD [SJÄLV] vittnar - och [så gör] änglarna och de som har kunskap - att det inte finns en annan gud än Han..." 3:18                                     Han har sänt profeter och böcker som bevis på Hans existens. Ge exempel på bevis de kommit med. 
  • al-Mumin är Den som ger oss eman och vägleder den som söker sanningen. 
  • al-Mumin är Den som skyddar Sina nära vänner från Hans straff. Han har lovat att aldrig behandla sin tjänare orättvist [i Nästa liv] och Han har lovat de troende Paradiset. 
Vi diskuterar vanligtvis mer när vi träffas då barnen har frågor. Mer info om namnet finner ni i länkarna. 

Pyssel: 

Jag har samlat en del ideér på min pinterest som skulle kunna passa in på detta namn. Jag valde att göra moskeér av lufttorkande lera. Det finns vit, natur (ser ut som betong när den torkat) och brun. Man måste låta leran torka innan den går att måla. Ett material som är kul att jobba med men om den bearbetas för länge torkar den och spricker. Miniatyr husen bli fina som dekor medan de "platta" husen ska målas och få en magnet bakom sig.


Länkar;

islamqa 
Yassir Qadhi lektion 10
en text på engelska om al-Mumin
från tayybiaat om al-Mumin
creative motivations
islam.nu med text på svenska om al-Mumin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar