torsdag 23 november 2017

Allah namn: ar-Rahman och ar-Rahiim


Dessa namn tänkte jag ha under samma tillfälle då de påminner om varandra. I länkarna nedan finner ni väldigt fina texter som beskriver dessa namn.

Jag tänkte lägga upp min lilla lektion så här;

Allahs Namn ar-Rahman som jag valt att översätta till Den Barmhärtige och ar-Raheem till Förbarmaren MEN vill poängtera att jag vill att barnen ska lära sig det arabiska namnet och innebörden av det medan det svenska namnet inte är så viktigt då det kan vara missvisande och begränsande! 

Allah är ar-Rahman I en hadith qudsi berättas att Profeten sa att Allah säger; ”Jag är ar-Rahman. Jag skapade RAHAM (livmodern) och jag gav den dess namn från Mitt Namn…”
·         Allahs Rahma når alla oavsett om man är muslim eller inte, snäll eller elak, djur eller människa. Han ger oss hälsa, mat, tak över huvudet. Utan att vi tänker på det

·         Liknelse – Livmodern är en trygg plats, där fostret kan växa och utvecklas. Den får näring och närhet utan att behöva göra någonting alls. Känner babyn sin mamma? Nej. Älskar babyn sin mamma? Nej. Älskar mamman babyn? Ja. Tar mamman hand om babyn? Ja. Babyn har ingen aning om att den är så älskad. Att mamman skyddar sitt barn från varje skada eller fara.

·         Jag visar ett klipp på när ett barn blir omhändertaget av socialen och man kan se mamman springa ut i snön utan skor. Hon springer iväg efter bilen och sedan slutar filmen. En moders rahma som visas tydligt, hon kan gå långt för att säkerställa sitt barns säkerhet.I Sahih Muslim återberättas det från Abu Hurayrah att Profeten sade: “Allâh har hundra delar av barmhärtighet varav Han skickat ner en del mellan jinn[osynliga väsen], mänskligheten, djuren och insekterna varigenom de är barmhärtiga och visar medkänsla för varandra och varigenom vilda djur är barmhärtiga mot deras avkomma….” [Muslim, al-Tawbah, 6908.] 

·         Tillsammans diskuterar vi olika former av barmhärtighet som finns på jorden. Vi delar minnen och händelser av barmhärtighet runtomring oss.

 Allah älskar när vi visar barmhärtighet mot varandra. Profeten Muhammad sa; ”Allah, den Nåderike visar barmhärtighet mot barmhärtiga människor. Så visa barmhärtighet mot de på jorden så visar Allah, som är ovanför himlarna, barmhärtighet mot dig.”

·         Allahs två namn ar-Rahman och ar-Raheem har en liknande betydelse…för tydlighetens skull och trots att det finns lite olika åsikter om namnens innebörd har jag valt att förklara skillnaden för barnen så som en del lärda tolkar den dvs. Allah är ar-Rahman mot hela skapelsen i detta liv medan ar-Raheem är en speciell form av barmhärtighet som Allah visar de troende.

·         En stor skillnad är att Allahs namn ar-Raheem nämns dubbelt så ofta i koranen och då alltid till de troende.
 Fortsättningen på hadithen ovan;” …Och Allâh har behållt kvar resterande nittionio delar av barmhärtighet som Han kommer att visa nåd med till Hans tjänare på Återuppståndelsens Dag.” [Muslim, al-Tawbah, 6908.]
·        The Mercy of Allah is what will admit His believing slaves to Paradise on the Day of Resurrection. No one will ever enter Paradise because of his deeds alone, as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: “No one’s deeds will ever admit him to Paradise.” They said, “Not even you, O Messenger of Allah?” He said, “No, not even me, unless Allah showers me with His Mercy. So try to be near to perfection. And no one should wish for death; he is either doing good so he will do more of that, or he is doing wrong so he may repent.” [al-Bukhari, Muslim]
So the believer must remain in a state between hoping for the Mercy of Allah and fearing His punishment, for Allah says (interpretation of the meaning):
“Declare (O Muhammad) unto My slaves, that truly, I am the Oft-Forgiving, the Most-Merciful.
 And that My Torment is indeed the most painful torment.” [15:49-50]  källa

Fastän Allah är barmhärtig mot alla så visar Han en speciell godhet och barmhärtighet bara mot muslimer. Han har väglett mig till islam och låtit er födas som muslimer. Han besvarar våra böner, hjälper oss att göra goda gärningar osv. Han ger oss lycka och trygghet i islam och belönar oss med Paradiset i Nästa Liv där får vi allt vi kan önska oss och mycket mer.

·         Barmhärtighet är en gåva från Allah för det finns människor som är ”hjärtlösa”. I en välkänd hadîth återberättade Abû Hurayrah, "Allâhs Profet pussade Al-Hasan ibn Alî medan Aqra' ibn Hâbis satt i närheten. Aqra' sade, 'Jag har tio barn och har aldrig pussat någon utav dem.' Profeten tittade på honom och sade, 'De som inte visar barmhärtighet kommer inte att bli visade barmhärtighet.'" [al-Bukhârî och Muslim]
·         'Â'ishah återberättade att "En beduin kom till Profeten och sade, 'Ni (människor) pussar era barn! Vi pussar inte våra.' Profeten sade, 'Jag kan inte lägga barmhärtighet i ditt hjärta efter att Allâh har tagit avlägsnat den.'" [al-Bukhârî, Muslim och Ibn Mâjah]
Två olika uppdrag denna vecka;

1.   Vi ska visa så mycket barmhärtighet vi bara kan mot djur, småsyskon och alla andra som kommer i vår väg för vi vill inte vara hjärtlösa utan vi vill få Allahs Barmhärtighet regnade över oss.

2.   Vi gör wudo så bra vi kan och ser till att be alla böner – för vi vill att Allahs rahma ska nå oss både i detta liv och i nästa. 


Pyssel; 

Vi gjorde vimplar av filtar som görs lätt även utan symaskin.
Klipp ut en filtbit på 25x30cm vik ner 2 cm upptill och stryk kanten. Limma med limpistol eller sy fast så du får en kanal att trä in en träpinne i.

Nertill på vimpeln viker du upp kanterna mot mitten så en spets bildas. Klipp bort "trekanterna" som blir över.

Klipp ut bokstäver/former/figurer av filt och dekorera vimpeln.

Jag gjorde även en tofs av garn och trädde på några kulor på snöret.

Häng upp din påminnelse om att vara en snällare person!


Texter att skriva ut; 

text och uppdrag ar-Rahman och ar-Raheem
Det kommer små kort man kan skriva ut och plasta in för att träna på Allahs namn tillsammans.

Länkar; 

text på svenska - hidaya

audio på svenska - islam.nu

text på engelska ar-Rahman

fin text på engelska med lätt liknelse för barn


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar