torsdag 30 november 2017

Allahs namn: al-Malik och Malik al-Mulk


Allah är Konungen
  • Allah är Konungen över hela universum! Han äger och har makten över allting, varje planet och stjärna, insekt och djur, varje människa - ja allt!Allt tillhör Allah även vi eftersom vi är en del av Allahs herravälde. 
  • Allah är Konungen och Han har regler som vi måste följa! Vi vet att alla kungar har regler och lagar som gäller i deras kungadöme. Även Allah har regler för att vi ska kunna leva tillsammans på jorden på bästa sätt. Det är Hans rätt att förbjuda och beordra oss. För att veta reglerna läser vi Koranen eller Profetens Sunnah. Kan du några regler som Allah bestämt?
  • Alla är en kung/drottning över något. Det kan vara ett djur, ditt rum, dina leksaker, dina kläder osv. Allah är den bästa Kungen! Han är rättvis, givmild och generös. Han tar hand om oss alla på bästa sätt. Även vi bör ta hand om det vi äger på bästa sätt men kom ihåg att Allah är Kungen över oss alla! 
  • Visa ödmjukhet! Ibland kan det hända att man känner sig bättre än andra och att man beter sig snobbigt och dissar andra. Man behandlar andra på ett dåligt sätt. Kom då håg att Allah är den Konungen och Han är rättvis. Det är Han som gett dig allt du har och om Han vill kan han ta bort allt igen. Så tacka kungarnas Konung för alla välsignelser du fått och behandla dina medmänniskor med respekt och vänlighet. 
  • ”PÅ Domedagen kommer Allah greppa jorden och rulla upp himlarna med Sin högra hand, och ropa ut, ’Jag är Kungen! Vart är Jordens kungar?” [Bukhari 479]
  • Lita på Allah - Han vet det vi inte vet. Ibland kan något hända oss och vi blir ledsna och upp
Herraväldets Ägare
  • Tar upp olika fakta om universum och visar bilder på Allahs underbara skapelse och Hans mulk - Herravälde. Jag har gjort en liten PP med bilder på universum med korancitat som jag tyckte passade till vårt ämne: 
INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro? 21:30
 VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det.  51:47
 Vi har låtit den nedre himlen lysas upp av stjärnskott [som] prydnad... 67:5
 Han har underordnat solen och månen under [Sina lagar], som var och en löper sitt kretslopp till en fastställd tidpunkt: 39:5
Och när himlen öppnas och blir rosafärgad som olja – 55:37  Denna ayah handlar om Domedagen och när himlen rämnar men efter att ha tittat på Nebulosor  och ser denna röda färg som färgar universum så är det en ayah för mig om Allahs existens som jag vill dela med barnen. Bortom vår himmel finns något så vackert som jag ville dela med dem. 
 Lite annan fakta som kan vara intressant att ta upp...
“There was Allah and nothing existed before Him, and His Throne was on the water. Then He created the heavens and the earth, and He wrote in all things in al-Lawh al-Mahfooz.” 
“There was Allah and nothing existed except Him.” Källa till ahadith
“No vision can grasp Him, but He grasps all vision. He is Al-Lateef (the Most Subtle and Courteous), Well‑Acquainted with all things”  6:103
Nothing of Allaah's creation can encompass Him and He is not contained within His creation. He, may He be glorified, has no need of it. He is above needing it and exalted be He above any of His creation encompassing Him.  källa
Before the creation of the Throne, and before the creation of the heavens and the earth, and before the creation of directions, there was Allah, may He be exalted, and there was nothing before Him, nothing after Him, and nothing besides Him, as al-Bukhaari (7418) narrated that ‘Imraan ibn Husayn (may Allah be pleased with him) said: I was with the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) when some people from Banu Tameem came to him and he said: “O Banu Tameem, accept the good news.” They said: You have given us the good news; now give us something. Then some people from Yemen came in and he said: “Accept the good news, O people of Yemen, for Banu Tameem did not accept it.” They said: We accept it, for we have come to you to learn about the religion and to ask you how the matter was from the very beginning. He said: “There was Allah and nothing existed before Him, and His Throne was on the water. Then He created the heavens and the earth, and He wrote all things in al-Lawh al-Mahfooz.” källa
Pyssel:


För att få en liten inblick i Allahs underbara skapelse och hur stor den är pratar vi om universum. Ett pyssel med universum i miniformat blir då perfekt!
Underlaget spelar ingen roll då tekniken är den samma. Bara du använder rätt färg för underlaget. Till porslin behöver man särskild porslinsfärg som bränns i ugnen för att härdas. För pennskrin använde jag tygfärger. Man kan även göra universum på kläder, canvastavla osv.
Jag började med att dutta de ljusa färgpartierna sedan de mörka. Med koppen målade jag även lite med porslinspennor när färgen torkat för att få mer färger. Jag kluddrade och sedan suddade jag ut med fingret för att inte få så stora nyansskillnader. Sist doppade jag en pensel i vit färg (använd inte för mycket och prova på något annat innan du börjar) och drog med fingret över penselns så att små stjärnor (prickar) bildades.Länkar;

Al-Malik på engelska för barn..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar