söndag 20 augusti 2017

Dhul-Hijjah


Nu när Dhul-Hijjah börjar har jag förberett lite för mina barn igen eftersom jag har äldre barn vill jag samla familjen för att läsa lite om dessa dagar. Lite varje dag inshAllah. Jag tänkte skriva ut texterna för att lägga dem i ordning i kuverten som jag satt fast på baksidan av en gammal tavla. 

Den andra lilla kabahn är gjord av toalettrullar som jag tänkte fylla med något till min minsta som ännu inte förstår mina lektioner. Längst ner finner ni en intressant fatwa som handlar om att göra kabah på olika sätt efter att ni läst den kommer nog även ni vara mer försiktiga med att göra pyssliga kabah osv. Heliga symboler måste respekteras och värderas högt. Jag hade redan gjort mina dekorationer men ska inte göra fler inshAllah. 

Dag 1

All ära och pris tillhör Allah som har skapat tiden och gjort vissa tider bättre än andra. Det finns tider få goda gärningar är värda mycket mer. Detta är en barmhärtighet Allah visat gentemot Sina slavar.

De första tio dagarna i Dhul-Hajjah är de bästa dagarna under hela året. 

Ibn Abbas berättade att Profeten sa;
”Det finns inga dagar i vilka goda gärningar är mer omtyckta hos Allah än dessa tio dagar.”
”Inte ens jihad för Allahs skull?” Frågade folket.
”Inte ens jihad för Allahs skull, förutom om en man gick ut för att offra sig själv och sina rikedomar för den saken, och han återvänder utan något.” (Bukhari 2/457)

Allah svär i Koranen på dessa tio dagar när Han säger i surah Fajr, 

”Vid gryningen; vid de tio nätterna.”
Eftersom dessa dagar är de bästa ska man försöka göra så många goda gärningar som möjligt och alhamdolillah Allah har gett oss så många olika sätt att göra gott på. Vi kommer aldrig kunna ursäkta oss med att vi inte kunde dyka Honom.

Men det finns tre olika gärningar där belöningen inte är fastställd utan Allah belönar som Han vill;

tålamod Quran; 

  إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ 
”…Sannerligen de tålmodiga kommer få deras belöning utan räkenskap [dvs. utan begränsningar] 39:10
förlåta andra – Quran; 

Svaret på ett ont [som någon har lidit] är ett motsvarande ont [tillfogat gärningsmannen]; men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp.” 42:40
fasta - Under dessa tio bästa dagar brukade Profeten Muhammad fasta fram till Eid, dvs i nio dagar. Allah har valt ut fastan åt sig själv, och Han belönar för den, och ökar belöningen utan gränser för den som fastar, Profeten sa; 

"...förutom fastan, den är för mig, och jag belönar för det." (Bukhari, fath#1904, Targheeb 1/413)
Ha tålamod, förlåt dina fiender och fasta så mycket du orkar fram till Eid!

Dag 2

En väldigt speciell sak med denna Eid är att man slaktar ett djur för Allahs skull. Den som vill slakta förbereder sig redan från första dagen av Dhul hijjah genom att inte klippa sitt hår eller naglar förrän efter slakten. De som gör hajj gör precis samma sak och vi som inte är där men som vill slakta, vilket man ska försöka göra om man kan, gör likadant. Man väljer ut ett friskt, vuxet, välgött djur ex. kamel, ko, får eller get, utan några synliga skavanker och fel. 

Profeten sa, ”Slakta inget förutom ett vuxet djur, om det inte är svårt för er i så fall kan ni slakta ett sex månader gammalt lamm.” (Muslim)

Varför slaktar vi? 

När Ismail var 13 år gammal, såg Profeten Ibrahim i en dröm, hur han offrade sin son. Profeter drömmer endast sanndrömmar så han visste vad han måste göra. Profeten Ibrahim berättade om drömmen för Ismail. Ismail, som också skulle bli profet, sade till sin far att han skulle göra såsom Allah hade befallt. På vägen till Mina, där Ibrahim skulle offra Ismail, försökte Shaytan stoppa dem tre gånger, men han lyckades inte. Profeten Ibrahim knöt en ögonbindel över ögonen sen drog han kniven över Ismails hals, när han tog bort ögonbindeln från ögonen fick han se att Ismail fortfarande var oskadd.  Bredvid dem stod en bagge. Ibrahim trodde att Allah avvisat hans offergåva men i det ögonblicket hörde han en röst säga:
O Ibrahim, du har visat att drömmen var sann och vi belönar dem som gör rätt.”Qur’anen 37:105

Istället för att offra Ibrahim offrade dem baggen. Vi firar Eidul -Hadj (Adha) till minnet av Ibrahims offer. Allah säger i Qur’anen: 
Aldrig skall du uppnå rättfärdighet om du inte på Allahs väg ger bort det du älskar mest.”Qur’anen 3:91

Dag 3

Allah säger till oss i Koranen;
”…och nämn Allahs namn under de utvalda dagarna [tio första dagarna av dhul hijjah]…” 22:28
En sak som Profeten brukade göra under dessa dagar var att säga massor av tahleel (la ilaha illa Allah), tasbeeh (sobhanAllah) Tahmed (alhamdolillah) och takber (allaho Akbar). I dessa små ord finns stora belöningar ex.
Abu Huraira sa att Profeten sa: 

"När en tjänare till Allah uppriktigt uttalar orden la ilaha illAllah (det finns ingen som har rätt att bli dyrkad utom Allah), så är dörrarna till himlen öppna för dessa ord tills de når Allah´s Tron, så länge man håller sig borta från de stora synderna."
Abu Huraira sa också att Profeten sa: 
"'Förnya er tro.' De frågade, 'Hur kan vi förnya vår tro?' Profeten svarade: 'Säg alltid la ilaha illAllah.'"
Jabir rapporterade att Profeten sa: 
"Det bästa ihågkommandet av Allah är att upprepa la ilaha illAllah och den bästa bönen är alhamdu li-Allah."
Håll din tunga upptagen med dhikr dessa dagar och fyll hjärtat med Allah!

Dag 4

Dessa dagar är en bra tid att ändra sig och bli en bättre muslim och människa och sluta med dåliga saker. Allah säger till de troende i Koranen;
"Troende!" Vänd er till Allah i ånger [över era fel och synder]; kanske ska det gå er väl i händer." … [al-Noor 24:31]
Folk kan delas in i två grupper, de som ångrar sig och vänder sig till Allah, och de som gör fel, det finns ingen tredje kategori. Allah säger:


"… och de som inte ångrar sig gör sig skyldiga till en svår orätt [zaalimoon; de som gör fel, etc.]." [al-Hujuraat 49:11].

Idag ser vi hur många människor har gått långt ifrån Allahs religion. De syndar och gör omoraliska saker och det kan vara svårt att stå emot och ibland gör man fel. Profeten Muhammad sa; 

”Allah Adams söner syndar och den bäste är den som ångrar sig.”  
När vi gör fel måste vi skynda oss att ångra oss och sedan försöka vårt bästa att inte göra om samma sak igen. Profeten sa: 
"Antecknaren på vänstra sidan lyfter sin penna (dvs. väntar med att skriva) i sex timmar (detta kan referera till sex timmar a´ 60 minuter som räknas av astronomer, eller så kan det referera till kortare tidsperioder under dagen eller natten - Lisaan al-Árab) innan han skriver muslimens syndiga gärning. Om han ångrar det och söker Allahs förlåtelse, skrivs gärningen inte ned, annars skrivs den ned som en gärning." (Berättad av al-Tabaraani i al-Kabeer och al-Bayhaqi i Shu'ab al-Eemaan (Trons grenar); klassad hasan av al-Albaani i Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah, 1209).
Att ångra sig är en stor och viktig sak och har villkor. De lärda har beskrivit villkoren för ånger, baserade på Koranen och Sunnah vilka är;

• Omedelbart upphörande av synden.
• Ånger för det som varit
• Beslutsamhet att inte återgå till synden
• Ersättning av offrens rättigheter, eller be om deras förlåtelse
Ibland kanske man gör många dåliga saker försök koncentrera dig på en sak i taget!

Dag 5

Varje år reser över en miljon människor till Mecka för att göra hajj. Det är den första mosken som byggdes för människorna på jorden. 
Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen.  3:96
När Abo Dharr frågade Profeten Muhammad om den första mosken som byggdes på jorden svarade han, 

”Masjid al-Haram.” Abo Dharr frågade sedan, ”och efter den?” Profeten svarade, ” Masjid al-Aqsa”: Hur lång tid var det mellan dessa?” ”Fyrtio år."

Det sägs att Profeten Adam lade grunden till Kabah men det var Profeten Ibrahim tillsammans med sin son Ismail som byggde upp den. Det var Allah som gav dem den ordern;
Vi anvisade Abraham platsen för denna Helgedom [och sade:] "Sätt ingenting vid Min sida!" och "Rena Min Helgedom för alla som skall vandra runt den och som skall resa sig [till bön] och böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten!"  22:26
Så redan innan Profeten Muhammad blev profet färdades människor till Mecka för att göra pilgrimsfärd. Från början härmade de Profeten Ibrahim men med tiden så tog de dit stengudar och dyrkade dem istället för Allah. Kabah var dock heligt för alla och folket från Mecka hade en särskild respekt. Man rånade inte deras karavaner till exempel. Profeten renade Kabah från gudarna och idag får bara muslimer resa till Mecka och Medina.

När vi ber vänder vi oss mot Kabah. Det är en obligatorisk del i bönen och om vi vänder oss mot något annat håll med flit så är bönen inte giltig. Men att be vid Kabah är värt så mycket mer än en vanlig bön. En bön vid Kabah är som att be 100 000 böner någon annanstans.

Kabah är 15 meter hög och är just i en kub form. Ka´b på arabiska betyder kub. Idag täcks den av ett svart sidentyg, kiswah, som dekorerats med guldtråd.
Via den nordöstra sidan kan man komma in i Kaba genom en dörr belägen dryga två meter ovan mark. Väl inne i Kaba utgörs golvet och delar av väggarna av marmor. Koranverser är inskriberade på tavlor infällda i marmor och den övre delen av den inre väggen är klädd med grön duk dekorerad med verser broderade i guld. Lampor hänger ned från en tvärbalk och det finns också ett litet bord för rökelsebrännare. Vaktmästare parfymerar marmornbeklädnaden med väldoftande olja, samma olja som används för att smörja den svarta stenen utanför. källa 
Dag 6

Du kanske har sett den svarta stenen som finns vid Kabah. Det är en speciell sten som Profeten Muhammad brukade pussa. För när Profeten kom till Mecka gick han fram till den svarta stenen och rörde den, sedan gick han till höger och sprang tre varv och gick fyra varv [runt kabah]. Många människor vill göra som honom idag och det kan leda till tumult eftersom det är tusentals människor vid kabah idag. Men det finns ingen belöning om man rör den efter att han puttat och bråkat med andra tjänare som dyrkar Allah.

När Umar ibn Khattab kom fram till den svarta stenen pussade han den och sa; 

”Jag vet att du bara är en sten som inte kan göra nytta eller skada. Var det inte för att jag sett Profeten pussa dig skulle jag inte göra det.” Bukhari 1520

Profeten sa; 
”Vid Allah, Allah kommer att ta fram den på Domedagen och den kommer att ha två ögon med vilka den kommer att se och en tunga att tala med och den kommer att vittna för de som rörde den utav uppriktighet.” Tirmidhi klassad hasan.
Om man inte kan röra vid stenen när man gör tawaf så höjer man handen när man når hörnet där den finns och säger Allaho Akbar.

Den svarta stenen var från början vit och kommer från paradiset men människornas synder gjorden den mörkare och mörkare tills den blev svart.

Dag 7

Nu har de flesta pilgrimer kommit fram till Mecka och förbereder sig för hajj. Idag är det ganska enkelt att åka till hajj och människor sitter på sköna fåtöljer med air condition men så har det inte varit jämt. Följ med på resan som Ibn Battuta tog till Mecka 1325 eller lyssna till när Winifred reste till hajj 1927. 


Dag 8

Ett utav de bästa sakerna man kan göra under dessa tio dagar är självklart hajj!
Profeten Muhammad sa; 
”En accepterad hajj ger ingen mindre belöning än paradiset!”
 För det är nu som säsongen för hajj är inne och det sker bara en gång om året men umrah kan man göra när som helst.  
Hajj är den femte pelaren av islam och något som varje muslim som har råd måste göra. Men som all annan dyrkan finns det regler några regler för hajj är;
  • Pengarna till resan måste vara halal så man får inte ta lån från banken för att åka.
  • Man måste ta reda på hur och vad man måste göra under hajj.
  • Att välja bra sällskap.
  • Man säger farväl till de som blir kvar.
  • Man gör dua under resan eftersom dua på resa är accepterad.
  • Man får inte bråka, tjafsa, puttas utan man tar med sig det bästa humöret och beteendet.

Så i dag börjar hajj och pilgrimerna tar på sig ihram, gör tawaf och beger sig till Mina tidigt på morgonen. ”Labayk Allahomma labayk”

Dag 9

Yawm al-Arafat – att fasta denna dag belönas av Allah genom att föregående år och kommande årets synder förlåts!

Idag beger sig pilgrimerna till Arafat och där är de hela dagen för att dyrka Allah. Det var under denna dag som Profeten Muhammad ställde sig vid berget Arafat och höll sitt välkända avskedstal;

Avskedstalet
”Folket! Lyssna noga för jag vet inte om jag kommer att vara hos er nästa år…” sa Profeten Muhammad sedan gav han oss muslimer olika råd. Bland annat;
v  Muslimer ni är varandras bröder.
v  Skada inte någon så att ingen ska skada er.  
v  Akta er för att följa Satan även vad gäller små saker.
v  Dyrka Allah genom att be de fem bönerna, fasta Ramadan, ge allmosor och gör Hajj om du har råd.
v  Ingen är bättre än någon annan, bara med fromhet och goda gärningar, och inte vad gäller ras eller färg på huden.
v   Ingen ny profet eller religion kommer efter islam.
v  Följ Koranen och Sunnah så kommer ni aldrig att gå vilse.
Nu är det din plikt att sprida detta vidare!

Allah uppenbarade även ayahn;
Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. 5:3
Ända fram till solnedgången står pilgrimerna och söker Allahs förlåtelse. När kvällen kommer tar de sig till Muzdalifa där de ber maghrib och Isha ihop. Under bar himmel sover de tillsammans sida vid sida. Innan morgonen ska de ha samlat ihop små stenar som de ska kasta vid pelarna tre dagar framöver.

Dag 10

När pilgrimerna vaknar denna dag är det Eid al-Adha – slaktedagen och de beger sig till Mina för att kasta stenar på pelarna som symboliserar Satan. Syftet är att efterlikna Profeten Ibrahim som kastade stenar på samma sätt mot Satan när han försökte påverka honom att synda på sin väg mot Mina för att offra sonen Ismail.

Eid al-Adhaa är den tionde dagen på Dhoo'l-Hijjah, den sista (tolfte) månaden på Hijri året och den islamiska kalendern. Det är som profeten (saas) sade:
 "Den största dagen inför Allah, må Han äras och upphöjas, är Offerdagen..."(Rapporterad av Abu Dawud; se också Saheeh al-Jaami', 1064)

Skälet till varför den beskrivs som den största dagen på året är för att den kombinerar så många olika sorters dyrkan, vilka inte kombineras på någon annan dag, såsom Eidbönen, att offra slaktedjuret, recitera Takbeer (glorifiera Allah), och utbredd hågkomst av Allah.

Pilgrimerna i Mecka offrar ett djur, går och kastar stenar på pelarna, rakar håret medan kvinnorna bara behöver klippa av en bit. De gör Tawaf och Saée genom att springa mellan Safa och Marwa precis som Hadjar gjorde för att leta efter vatten till Ismail.

Sunnah på eid al-Adha är att;
Göra ghusl
Inte äta något förrän man kommer hem
Takbeer
Önska varandra lycka
Bära sina bästa kläder men kvinnor ska inte smycka sig när de går ut.  
Att gå en väg till mosken och en annan väg hem.  

Länkar:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar