onsdag 30 augusti 2017

Alhamdolillah!Må Allah belöna er pedagoger, lärare, barnskötare och alla ni andra som finns med våra barn på skolor och dagis. Nu när jag varit i Sverige ett tag går det inte att missa hur svårt det är att ha insyn i barnens värld när de är ute i olika uppfostringsanstalter. De lever hela liv där utan att jag som förälder egentligen har någon koll.

Det är då ni som finns därute blir så viktiga. Att ni vågar påbjuda det som är gott och förhindra det som är ont. Att ni vågar vara muslimer. För ni ska veta att det finns barn runt er som har er som sin förebild. Som ser upp till just dig och då ska du veta att det är ett ansvar. För vilken förebild vill du vara?

Tänk på att barn har stora öron och deras ögon ser många saker. Så var stark och gå med rak rygg för du är muslim och kanske är du en anledning till ett barns vägledning. Men var även medveten om att du kan påverka barn negativt, om du syndar öppet så ska du veta att något barn tänker men khalto x gör ju det och hon är ju  muslim så då kan jag också. Helt plötsligt går du och bär även någon annans synder. Det är stort ansvar som vilar på våra vuxna axlar.

Alhamdolillah jag är så tacksam för de bröder och systrar som vågar vara muslimer och vågar stå fast vid det som är islam även när de kan hamna i situationer då det kan vara svårt. Våra barn behöver se dessa exempel så de kan ta efter när de växer upp.

MÅ Allah belöna er för allt det goda ni gör och Må Han ge er styrkan att fortsätta i vilket som ibland måste kännas som motvind. Må Han förlåta oss våra misstag och ena oss i Hans Paradis.

1 kommentar: