onsdag 30 november 2016

Zaynab bint Jahsh

Muslimerna hade blivit dåligt behandlade av de otrogna i Mecka när islam spred sig till Medina flyttade de dit istället. De välkomnades av Ansar som var glada över att få träffa Profeten Muhammad (frid över honom) och hjälpa sina bröder och systrar i islam.

Den första moskén byggdes och den första adhaan ropades ut över Medina för att kalla muslimerna till bön.

Nu hade det blivit fler muslimer och Profeten Muhammad styrde över Medina därför behövdes det regler så att det inte blev bråk mellan människorna i staden. Men det fanns även gamla regler som var dåliga och som behövdes bytas ut. När Profeten gifte sig med Zaynab bint Jahsh ändrades några sådana gamla regler.

Profeten Muhammad fick en slav i gåva av Khadija som hette Zayd. Han tyckte om honom väldigt mycket så han adopterade pojken som fick namnet Zayd ibn Muhammad. Vi muslimer måste heta som våran pappa så Zayd fick ta tillbaka sitt namn senare till Zayd ibn Haritha. 

Zaynab bint Jahsh var en vacker, rik och nobel flicka från Quraish. Det var många som ville gifta sig med henne men hon vägrade. Ingen var bra nog. Hon ville gifta sig med någon från en bra familj. Vi muslimer ska inte bry oss om sådant. Det spelar ingen roll om man är rik eller fattig, fri eller slav. Det viktigaste är att man är en bra människa och muslim. Därför ville Profeten Muhammad att hon skulle gifta sig med Zayd. Först vägrade hon men eftersom vi muslimer måste lyda Allah och Hans sändebud gick hon med på det. Men det gick inte så bra. Zayd och Zaynab var så olika och tillslut ville de skilja sig och det gjorde dem.

Nu hände något väldigt speciellt. Allah uppenbarade några verser där Han säger;

”...då Zayd skilde sig från henne gav Vi henne som hustru till dig för att visa att ingenting hindrar en troende att gifta sig med sin adoptivsons hustru..”

Allah beordrade Muhammad att gifta sig med Zaynab och Han visste att Zaynab ville det. När Zaynab fick höra versen från Koranen gjorde hon sujood utav tacksamhet. Profeten Muhammad var av bästa släkt och den bästa av alla människor. Det var en ära att få bli hans fru.


Zaynab blev nu ”de troendes moder”. Hon brukade skryta för de andra fruarna och säga, ”Era familjer ordnade era giftermål medan Allah ordnade mitt giftermål…”   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar