måndag 7 november 2016

Umm Habibah

Ramlah bint Abu Sufyan 

Muslimerna i Mecka blev dåligt behandlade av Quraish. De blev retade, slagna och torterade. Tillslut sa Profeten Muhammad att de som kunde skulle fly till Abessinien. Där styrde en rättvis kung som hette Najashi. Umm Habiba var en av de som gav sig av över havet tillsammans med sin man Ubaydullah. Muslimerna välkomnades till det nya landet men för Umm Habibah blev det svårt ändå…

 Umm Habibah vaknade rädd en morgon. I en dröm hade hon sett sin mans ansikte vanställt och hemskt. Dagen gick utan att hon sa något om drömmen. Men så berättade Ubaydullah att han lämnat islam och blivit kristen och om inte Umm Habibah blev kristen skulle han skilja sig. Hon hade nu tre val;

1. Att bli kristen och följa sin man men hon älskade Allah och hon visste att Muhammad var den siste Profeten. Så hon vägrade att bli kristen.              

2. Återvända till Mecka – till en far som krigade mot Profeten Muhammad och mot muslimerna. Hon skulle bli förtryckt och plågad. Det ville hon inte. 

3. Stanna ensam kvar och leva som flykting – utan land, utan familj och utan en försörjare. Men Allah skulle hjälpa henne.

Umm Habibah valde att stanna kvar med sin lilla dotter, Habibah och ha tålamod. Ubaydullah hade fått vanan att dricka alkohol och dog som kristen inte långt efter att de skilt sig.
Umm Habibah levde nu ett enkelt liv för sig själv i väntan på att Allah skulle underlätta för henne. En dag knackade en flicka på dörren och sa att hon hade ett medelande från Kungen Najashi. Profeten Muhammad ville gifta sig med Umm Habibah!

”Allah har gett dig de bästa nyheterna!” ropade Umm Habibah samtidigt som hon gav flickan presenter av lycka. ”Säg det igen, säg det igen”, bad Umm Habibah.

Nu samlade kungen muslimerna i Abessinien för att vara med på bröllopet. Kungen gav Umm Habiba 400 guld mynt i bröllopsgåva efter att han sagt, ”Jag prisar Allah, den Helige, och jag vittnar om att det bara finns en gud värd att dyrka och det är Allah och att Profeten Muhammad är Hans tjänare och Hans sändebud…” Den kristna kungen Najashi hade blivit muslim! Sedan bjöd han alla gäster på mat och de firade den goda nyheten med en fest. Profeten Muhammad var kvar i Medina och kunde inte vara med.

Umm Habibah kunde inte lämna Abessinien än för att åka till Profeten Muhammad men nu var hon ”de troendes moder”. Hon var så lycklig att hon skickade 50 guldmynt till flickan som berättat de goda nyheterna. Men flickan tog inte emot pengarna istället kom hon med fler presenter.

”Kan du göra mig en tjänst istället”, frågade flickan.

”Vad”, svarade Umm Habibah.

”Jag har blivit muslim och följer nu Profeten Muhammads religion. Snälla hälsa till honom från mig och låt honom veta att jag tror på Allah och på Hans Profet. Snälla glöm inte det”, sa flickan innan hon gick.

Sex år senare, när Umm Habibah äntligen kom fram till Medina för att flytta hem till Profeten Muhammad berättade hon om flickan.

”Må Allahs fred och barmhärtighet och Hans välsignelser vara med henne”, svarade vår ädla Profet Muhammad. 

Här hittar ni utskriftvänlig pdf med lite övningar i islams pelare och imans pelare samt saker muslimer i världen har gemensamt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar