lördag 12 november 2016

Umm Habiba - att välja islam

På barnens stod det muslim men på mitt provex ville jag inte slösa bokstäverna så skrev OCH, varför? Jo för när någon säger något till mig på grund av min klädsel eller för att jag är muslim då tänker jag, och! 

Dagens berättelse handlade om Umm Habibah (Ramla bint Abu Sufyan). Hennes berättelse hittar ni här.

Vi fortsätter vår resa genom seerah med Umm Habibah. Tillsammans med henne åkte vi över röda havet till Habashah. De muslimer som ville kunde nu fly för att skydda sig själva och sin tro.

Det intressanta med Umm Habibahs historia är just att hennes man blir kristen och lämnar islam medan Kungen Najashi och slavflickan blir muslimer. Ganska enkelt kan man poängtera att vi människor har två val - islam eller koffer (att inte tro). Beroende på vad vi väljer får vi skörda det vi sått. Har i trott på Allah och varit muslimer får vi Paradiset men om vi väljer att inte tro på Allah så får vi helvetet.

Som pyssel gjorde vi:

Identitetkort i form av armband - med orden muslim tydligt!

Muslimska flickor med träpärlor som kan hängas från väskan. En del gjorde även muslimska katter men vi kom överens om att alla katter är ju muslimer för de tror på Allah :) Mashallah så intelligenta barn och djur!

Ni hittar veckans stenciler här.  Utöver texten är det en övningsstencil om;

  •  iman och islams pelare 


  • ett arbetsblad med tomma rutor för att fylla i vad vi muslimer världen över har gemensamt. 


Lärde mig att till och med på Grönland finns det en muslim. Han valde att stanna kvar där under ramadan fastän dagarna var långa så att åtminstone en person fastade även där. Alhamdolillah.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar