måndag 23 maj 2016

Ramadanpåminnelser


Som jag skrev tidigare tänkte jag ha en liten påminnelsestund med familjen varje dag då jag läser om ett ämne som vi ska praktisera under följande dag. Jag har skrivit in texten i avlånga remsor som man kan lägga i en skål och dra en per dag. Jag kommer inshAllah göra som ovan och klistra fast dem på fina papper och hänga upp i ordning. Vill ha eid, laylatul qadr, surah Kahf och jumo3 påminnelse på rätt platser. Kanske kommer det någon annan till nytta.

Om ni har projekt eller rutiner som ni vill dela med er av..gör det:)

Exempel på ämnen jag tagit upp är:

Bygg ett hus i Paradiset

Profeten sa, ”Den som läser ”qul hoa Allaho Ahad” tio gånger, kommer Allah bygga ett hus i Paradiset åt.”

Profeten sa; ”Jag garanterar ett hus i de lägre delarna av Jennah åt den som lämnar diskussionen även om den har rätt, och ett hus i den mellersta delen av Jennah åt den som lämnar lögner även om det bara är på skoj, och ett hus i den högsta delen av Jennah till den med gott beteende.”

SMILE

”Ditt leende mot din broder är sadaqah.”

AbdAllah bin Harith sa, ”Jag har aldrig sett någon le lika mycket som Allahs Sändebud.”

Till och med på sin dödsbädd log han mot muslimerna som ställde sig för att be. Mellan hans rum och bönesalen var endast en gardin.
Bjud på många leenden och fyll din bok med belöning

Dua för din vän
Profeten sa; ”Dua från en person till sin muslimska broder i hans frånvaro är besvarad. Vid hans huvud finns en ängel och varje gång som han ber om något gott säger ängeln ’Amin, må du få detsamma.’”
 Om någon från Salaf ville ha något brukade de be om detsamma för någon annan muslim eftersom den duan är accepterad och änglarna säger Amiin. Så gör mycket dua idag för din familj, släkt, vänner och ummah.


christmas advent calendar
bildkälla
Dessa påminnelser är väldigt korta då jag riktar mig till fastande tonåringar. Kanske leder de till diskussioner och tankar wa lillahil hamd. Jag har försökt hålla mig till saker som jag tror barn kan ta till sig och försöka implementera under dagen. Jag ber Allah att Han ska underlätta för oss och för er denna Ramadan. Amin. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar