tisdag 5 april 2016

Profeterna

Profeterna

Eman (att tro) har sex delar. Att tro på alla profeter är den fjärde delen av eman (att tro). Som muslim måste vi tro på alla profeter som Allah har skickat. Judarna tror inte att Jesus var en profet och kristna tror inte att Muhammad (frid över honom) var en profet. Vi muslimer tror på alla profeter som varit innan Muhammad (frid över honom) som var den sista Profeten och Adam var den första.


Som muslim måste vi älska alla profeter men profeten Muhammad (frid över honom) måste vi både älska och följa. Den som älskar och följer Profeten Muhammad (frid över honom) får Allahs kärlek, blir förlåten synder och får belöning. 

Varje profet skickades för att få folket tillbaka till det som är rätt. När ett folk gick vilse skickade Allah en ny profet till dem. Alla profeter var vanliga människor men Allah valde ut de bästa och de ärligaste. De var även vackra och vackrast av alla människor var Josef.

Abo Dharr frågade Profeten en gång; ”Åh Allahs Sändebud hur många Profeter finns det?”
Han svarade,”124 000 och från dessa var 315 Sändebud.”

Det är skillnad på Profet och Sändebud. En Profet (Nabi) är den som lär ut samma sak som en annan profet lärt ut. Han kom som en påminnelse när folket började glömma bort Allah.
Ett Sändebud (rasool) däremot kommer med nya regler och lagar. Att man ska tro på Allah är alltid detsamma men lagarna kan vara olika.
Så från Adam fram till Profeten Muhammad har det funnits 124 000 profeter som skickats till olika folk. I Koranen nämns 25 olika profeter. Hur många kan du?

ADAM
IDRIS
NOH
HOOD
SALIH
LUT
IBRAHIM
ISMAIL
ISHAQ
JAQOB
JOSEF
SHUAYB
HARON
MOSA
DAWOD
SULAYMAN
AYYOB
DHUL KIFL
JONES
ILYAS
AL YASA
ZAKARIAH
YAHYA
ISA
MUHAMMAD

På den utskriftsvänliga versionen finner ni även superkort fakta om några Profeter som jag hoppas lockar till egna studier. Här finner ni den kompletta versionen om Profeterna.

Det finns många olika sätt man kan jobba vidare med Profeterna.

För yngre barn kan man berätta om en Profet för att sedan låta dem skriva i en bok om profeten utifrån det de hörde samt rita en bild.

När mina barn var i 10-13 års åldern brukade jag låta dem själva välja en profet som de skulle skiva om genom att söka på tillförlitliga (källanalys) sidor på nätet. De skulle även ha med  minst en ayah om den Profeten. 

Jag älskar den här bilden ma sha Allah, ni hittar den någonstans på easel and ink eller på pinterest. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar