tisdag 22 mars 2016

Allah

ALLAH

Eman (att tro) har sex delar. Att tro på Allah är den första och viktigaste delen av eman. Det betyder att man tror att det bara finns en Gud och det är Allah. Allah är en. Han har ingen familj. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Allah är Skaparen av universum och allt som finns i den så som hav, floder, berg, träd, djur och människor. Han har skapat dig och mig. Varför har Allah skapat oss?

Allah säger i koranen;
”Jag har skapat jinn och människor enbart för att de skall dyrka Mig.” 51:56

Allah är den enda som är värd att dyrkas. Det finns människor som dyrkar Jesus, stjärnor, solen, djur och eld fastän det bara är Allah som kan hjälpa oss. Allah vill att vi ska dyrka Honom. Man kan dyrka Allah på många olika sätt t.ex. genom att be, fasta eller ge pengar till fattiga. Men det finns något som är väldigt enkelt att göra men som ger oss mycket belöning och det är att komma ihåg Allah, dhikr.

Allah säger i koranen;
”Och minns Mig, så ska jag minnas er…”  2:152

Profeten Muhammad (frid över honom) sa: ”Allah den ärade säger, ’Åh Adams Barn! Om ni nämner Mig när ni är ensamma kommer Jag nämna er för Mig själv. Om ni nämner Mig tillsammans med andra, kommer Jag att nämna er i änglarnas närvaro [eller i en bättre samling]...”
Allah har gjort det lätt för oss att få belöning när vi kommer ihåg Honom. Visste du att den som säger:

La ilaha illa Allah Mohammadan rasolollah får inte Elden [Helvetet] röra. Allah har förbjudit Elden att röra den personen.

SobhanAllah wa bihamdihi kommer få ett träd planterat åt sig i Paradiset. Perfekt! Börja odla din egen trädgård i Paradiset. Om du säger det 100 gånger blir man förlåten sina synder även om de är lika många som skummet på havet.

Alhamdolillah fyller vågskålen [där de goda gärningarna kommer finnas i på Domeddagen.]

Astaghfirollah är ett sätt att komma till Paradiset. Om man säger det får man mer saker, mer pengar och ett bättre liv.   

Mannen som gjorde mycket dhikr
För länge sedan levde en känd sheikh som hette Imam Ahmad ibn Hanbal. När han blev gammal begav han sig ut på en resa. Efter kvällsbönen stannade han kvar i moskén i byn han var i för att sova. Ingen i byn visste vem han var. Mannen som tog hand om moskén vägrade låta Imam Ahmad stanna i moskén för natten så han släpade ut honom. En bagare såg vad som hände och tyckte synd om den gamle mannen så han bjöd in honom till bageriet. Under natten såg Imam Ahmad hur mannen knådade degen samtidigt som han gjorde istighfar (han bad Allah om förlåtelse). Imam Ahmad frågade bagaren om han märkt något särskilt när han kommer ihåg Allah så mycket.
”Vid Allah! Allt jag frågat Allah om har jag fått förutom en sak”, sa bagaren. När Imam Ahmad undrade vad som inte gått i uppfyllelse svarade bagaren, ”Att få träffa den berömde Imam Ahmad ibn Hanbal.” Tårar fyllde Imam Ahamds ögon när han svarade bagaren, ”Jag är Ahmad ibn Hanbal! Vid Allah, din bön har blivit besvarad för jag blev dragen fram till din dörr i natt.”


Mer från nätet:

Mer detaljerad text om Allah för barn 
För utskriftsvänligt format tryck här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar