torsdag 18 februari 2016

Väva - bönens pelareVi fortsatte med temat bönen på pysselstunden. Jag började med att berätta om när bönen blev obligatorisk under Isra wal Miraj och det faktum att bönen är den enda gärning som Profeten Muhammad (frid över honom) fick direkt från Allah i Paradiset, sobhanAllah. Ni kan läsa om det här.

Denna gång gick vi igenom bönens pelare, arkaan as-Salaat, som är 14 stycken:

 Att stå upp (om man kan).
· Säga "Allahu Akbar" vilket betyder "Allah är Störst"
· Läsa öppningsSurahn i Quran (Al-Fatihah)
· Sänka huvudet och ryggen ner i en rät vinkel (Ruku’)
· Återgå till stående position
· Nedfalla med båda fötters tår, knäna, händerna och pannan på marken (sujood)
· Resa sig till sittande position
· En kort paus sittande mellan de två nedfallandena (sujood)
· Lugn i alla rörelser.
· Göra bönens bassteg i rätt ordningsföljd
· Sista Tashahhud
· Sitta ned i sista Tashahhud
· Exaltera (upphöja) profeten Muhammed (sas)
· Vända huvudet till höger sida och till vänster sida medan man säger: "Assalamu Alaykum wa Rahmatu Allah" (Allahs Fred och Barmhärtighet vare på dig.) en gång på var sida.

Det viktiga att poängtera för barnen att dessa MÅSTE finnas med i bönen och om de inte gör det så måste man göra om rakaan till skillnad från shorot as-Salaat som är 8 då det det räcker med sujod as-Sahw. Det kommer en separat post med bönecollaget så fort det är klart och hur jag hade tänkt mig och hur det blev..

Till detta vävde vi med garn.som i bönenmatta men en del vävde koppar från gamla plastflaskor medan andra vävde i papperstallrikar. Tyvärr glömde jag att ta kort på barnens saker men här kommer lite inspiration och bilder från nätet.
Nackdelarna med detta pyssel är att det är tidskrävande så de flesta hann inte bli klara och en del tyckte det var för svårt så då gjorde vi minitofsar på skedar istället. Det är inte alltid lätt att hitta pyssel som ska passa alla men jag hoppas att flickorna i gruppen tycker det är kul ändå:)

Get rid of old CDs with Spectacular CD Weaving. These crafts for kids are easy, but look how amazing they look!!:
källa
12 Unique and Homemade Looms for Weaving with Kids:
källa

Cup Weaving | Yarn | Free Knitting Patterns | Crochet Patterns | Yarnspirations:
källaInga kommentarer:

Skicka en kommentar