fredag 4 december 2015

Jinn skapta av eld - ljushållare av gipsVi fortsatte på temat om de olika världarna som lever jämte oss..nu var det dags för jinn och shaytan.

Förutom att vi pratade lite generellt om shaytan och vem han är, hans tid i Paradiset tillsammans med Adam och hur han blev förvisad därifrån, så berättade vi några historier. Vi pratade om "Khanzab" som lurar de som ber..

Ytterligare ett av Shaytaans trick finns beskrivet så som följer. Profeten (saas) sa:"Om någon av er ber och känner att något rör sig i den bakre delen (pruttat), och är osäker på om han har brutit sin wudu eller inte, då ska han inte avsluta bönen förrän han hör ett ljud eller känner lukt."

Sannerligen, hans trick kan verka mycket konstiga, som följande hadith klargör. Ibn Abbas rapporterade att Profeten (saas) blev tillfrågad om en man som misstänkte att han brutit sin wudu fastän han inte gjort det. Profeten (saas) sa: "Shaytaan kan komma till någon av er under bönen och öppna "baken" och få honom att tro att han har brutit sin wudu fastän han inte har det. Så om det händer någon av er, låt honom då inte avbryta sin bön förrän han hör ljudet med sina öron eller känner lukten från det med sin näsa." (al-Tabaraani i al-Kabeer, nr. 11556, del 11, s. 222. Han sa i Majma´ -al-Zawaa’id, 1/242: dess män är männen av Saheeh)

Även om hur shaytan gör allt för att distrahera oss från bönen på andra sätt;

En man berättade för en av salaf att han hade grävt ner pengar, men han hade glömt var han hade grävt ner dem. Han sa till honom, ”Gå och be,” så mannen gick och bad, och han han kom ihåg var pengarna låg. Det sades [till salafin], ”Hur visste du det?” Han svarade, ”Jag vet att Shaytaan inte kommer att lämna honom ifred under bönen utan att påminna honom om något av betydelse för honom, och det fanns inget viktigare för denna man än att minnas var han hade grävt ner sina pengar.” Men den gode tjänaren kommer att sträva efter att uppnå perfekt närvaro i bönen, precis som han strävar efter att utföra allt annat som han blivit beordrad ordentligt. Det finns ingen hjälp eller stryka utom hos Allah, den Högste, den Allsmäktige." (Majmoo´ al-Fataawa, 22/610)


En text om jinnernas värld hittar ni här. 

När ayat al-kursi kom ner...

Al-Bukhari berättade, från Abu Hurayrah som sa: "Allah sändebud satte mig som vakt för Sadaqah (al-Fitr) från Ramadan. Någon kom och började ta händer fulla av maten (av Sadaqahn) (smygande). Jag tog tag i honom och sa, "Vid Allah, jag ska ta dig till Allahs sändebud." Han sa, "Jag fattig och har många som är beroende av mig, och jag är i ett stort behov (av mat)." Jag släppte honom, och på morgonen frågade Allahs sändebud mig, "Vad gjorde din fånge igår?" Jag sa, "O Allah sändebud" Personen klagade på fattigdom och att han hade många anhöriga, så jag tyckte synd om honom och lät honom gå." Allah sändebud sa, "Han berättade verkligen en lögn för dig och han kommer till att komma tillbaka igen." Jag trodde att han skulle dyka upp igen eftersom Allahs sändebud hade sagt till mig att han skulle återvända. Så jag väntade vaksamt på honom. När han (dök upp och) började stjäla händer fulla av mat, tog jag tag i honom igen och sa, "Jag ska absolut ta dig till Allahs sändebud. Han sa, "Släpp mig, för jag är väldigt fattig och har många som är beroende av mig. Jag lovar att jag inte ska komma tillbaka igen." Jag tyckte synd om honom och lät honom gå.'' 

På morgonen frågade Allahs sändebud mig, "Vad gjorde din fånge?" Jag svarade, "O Allahs sändebud! Han klagade på sitt stora behov och på för många anhöriga, så jag tyckte synd om honom och släppte honom." Allahs sändebud sa, "Han berättade verkligen en lögn för dig och han kommer till att komma tillbaka." Jag väntade vaksamt på honom en tredje gång, och när han (kom och) började stjäla händer fulla med maten, tog jag tag i honom och sa, "Jag ska absolut ta dig till Allahs sändebud eftersom det är den tredje gången som du lovar att inte komma tillbaka, och ändå så bryter du ditt löfte och kommer." Han sa, "(Förlåt mig och) jag ska lära dig några ord med vilka Allah ska ge dig förmåner av." Jag frågade, "Vilka är de?" Han svarade, "När du går och lägger dig så recitera Ayat-Ul-Kursi – 'Allahu la ilha illa huwa al-Haiy-ul-Qaiym...' tills du har avslutat hela versen. (Om du gör det), kommer Allah till att utnämna en vakt till dig som ska stanna med dig och ingen shaytaan kommer till att komma nära dig tills morgonen (kommer)." Så jag släppte honom. På morgonen frågade Allahs sändebud, "Vad gjorde din fånge igår?" Jag svarade, "Han påstod att han skulle lära mig några ord med vilka Allah skulle ge mig gott, så jag lät honom gå." Allahs sändebud frågade, "Vilka är de?" Jag svarade, "Han sa till mig, "När du går och lägger dig så recitera Ayat-Ul-Kursi från början till slut – 'Allahu la ilaha illa huwa al-Haiy-ul-Qaiyum...' Vidare sa han till mig, '(Om du gör det), kommer Allah till att utnämna en vakt till dig som ska stanna med dig och ingen shaytann kommer till att komma nära dig tills morgonen." (Abu Hurayrah eller en annan sub-narrator) tillade att de (kompanjonerna) var väldigt angelägna om att utföra goda gärningar. Profeten sa, "Han talade verkligen sanning, även om han är en fullständig lögnare. Vet du vem du pratade med dessa tre nätter, O Abu Hurayrah?" Abu Hurayrah sa, "Nej." Han sa, "Det var Shaytaan." 


Ljushållare av gips.


Lärde mig några saker när jag gjorde våra ljushållare som jag tänkte dela med mig av för bildbeskrivning av dessa rekommenderar jag den här länken och den här.

  • Använd inte fasta behållare när du gjuter gips (jag använde en glasskål!) för du får inte bort den därifrån..:(
  • Om du ska stämpla motiv på så låt gipset torka helt innan du gör det annars sugs färgen upp och motivet blir suddigt.
  • Vi använde blommor och kottar från gamla ljusmanschetter som vi doppade i gipset med olika resultat. Gör gipslösningen lite lösare så är det lättare att doppa men var beredd på att det kladdar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar