torsdag 12 november 2015

Förlåt dina medmänniskor - ScrapbookingAtt förlåta sina medmänniskor är inte lätt vilket gör att det är en gärning som kan få dig till Paradiset. I veckans pysselgrupp var det just temat förlåtelse som diskuterades. Efter vi läst och berättat från seerah så var det dags för pyssel. Jag tyckte att ett hemmagjort kort var en fin idé...så flickorna fick tänka efter ett tag för att komma på vem de ville säga förlåt till och sen satte de igång med att klippa och klistra.

Mina vana trogen glömde jag ta kort på alla korten så ni får hålla till godo med dessa...Flickorna fick träna på att läsa högt genom att läsa följande små citat;

”...Men den som förlåter och vill bli vän igen med sin fiende ska få sin belöning från Allah…” 42:40

”…men förlåt dem och glöm vad de har gjort. Gud älskar dem som gör gott [mot andra]. 5:13

”…de som  kontrollerar sin ilska och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta…” 3:134

Al-Ghafoor – den Evigt Förlåtande

Allah vet alla våra fel och synder. Allah döljer våra fel. Han förlåter allt om man ångrar sig och ber till Honom.

Al-Afuw -  Förlåtaren av synder

Allah förlåter oss om och om igen oavsett hur många gånger vi syndar. Han tröttnar aldrig på att förlåta oss och Hans fölåtelse tar aldrig slut. Allah är utplånaren av synder. 

Al-Tawwab – Den som gör ånger lätt

Allah är den som hela tiden förlåter de som vänder sig till Honom. Allahs förlåtelse och barmhärtighet har inga gränser.

Al-Haleem – Den överseende

Allah är inte snabb att döma oss. Han ger oss tid så att vi ska hinna ångra oss.

Abo Huraryrah (radhi Allaho anhu) berättade att Profeten (sallallahu aleihi wa sallam) sa: ”Vid Allah, i Vars Hand min själ ligger, ni kommer inte komma in i Paradiset förrän ni tror. Och ni kommer inte tro förrän ni älskar varandra. Ska jag berätta för er om något som kommer få er att älska varandra? Sprid ut Salaam mellan er.” Ibn Abdul-Barr sa; ”Det här bevisar att Salaam kan avlägsna hat och skapa kärlek.” [Saheeh Muslim]

Vi valde ut tre olika berättelser som passade temat; 
För nedladdningsbart material tryck här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar