fredag 23 oktober 2015

att vara en god granne - trähus

Jo ni ser rätt jag lyckades skriva fel när jag gjorde tavlan..hm


Så var en pysselstund gången och nya fina alster klara.. Igår talade vi om vikten av att vara en god granne. Som passande pyssel hade jag sågat ut hus utav plankor. Den här gången kom jag ihåg att ta kort på fler av flickornas fina hus. Tillsammans bildade de en fin liten bygata tycker jag..


Några olika ahadith som vi tog upp i ämnet var dessa; 

Profeten Muhammad (frid över honom) sade:

"...Den som tror på Allah och den Sista Dagen skadar inte sin granne..."

Profeten Muhammad (frid över honom) sade:

"Den är inte en sann troende som äter sig mätt medan hans granne inte har mat att äta"

Profeten Muhammad (frid över honom) sade:

"När ni tillagar soppa, tillsätt då mer vatten och ge lite till er granne." (saheh Muslim) 

Profeten Muhammad (frid över honom) sade:

"Gabriel påminde mig så ofta om att vara en bra granne att jag trodde att han [grannen] skulle få ärva mig precis som mina släktingar. [hadith Ahmad och Tirmidhi)

Aisha frågade Profeten (frid över honom), "Jag har två grannar vem av dem ska jag ge en present?" Han svarade,"Till den vars dörr är närmast din." (Saheh Bukhari) 

Den här gången hade jag en syster med som berättade om en sahabi hade ett fårhuvud hemma som han kände att grannen hans var av större behov av. Så han skickade huvudet till grannen, men som så kom det sig att även den grannen kände att hans granne var i större behov än honom så huvudet fortsatte till nästa hushåll. Detta pågick till sju olika grannar..

Något att tänka på i dessa tider..

Vi talade även om att även icke-muslimer inkluderas i detta påbud..vi muslimer ska föregå med gott exempel. Jag kom över en liten berättelse om Abo Hanifah och hans granne. 

Det är välkänt att Abu Hanifah brukade be qiyam varje natt. Han reciterade koranen. Han hade en granne som var alkoholist som drack mycket och spenderat sin tid med att sjunga kärlekssånger. Det här störde imamen. 

Men så en dag hörde han inte någon sång så han gick för att fråga efter honom. De sa, "Å han. De tog honom till fängelset." Den respektfulle imamen och domaren Abu Hanifah gick för att se efter sin granne i fängelset. När härskaren på den tiden fick höra det bad han att få veta varför. Imamen sa att han var orolig för grannen som blivit arresterad. Härskaren släppte ut mannen från fängelset när han hörde om Abu Hanifahs oro. 

När grannen blev fri frågade han Abu Hanifah varför han kommit till fängelset, svaret han fick var; "Du har rättigheter över mig eftersom jag är din granne, och jag tänker inte strunta i den plikten." Och det var orsaken till att grannen gjorde taubah till Allah sobhanaho wa t3ala...

Må Allah göra oss till goda grannar. amen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar