fredag 23 oktober 2015

Aisha, radiAllaho anha, och halsbandet


För några veckor sedan så gjorde vi halsband. Det ena halsbandet är flätat medan det andra har knutits med jämna mellanrum och däremellan trädde vi på pärlor. Tyvärr hann jag inte ta kort på de andra flickornas halsband utan bara på de som blev kvar här hemma.

Syftet med halsbanden var att barnen skulle komma ihåg berättelserna vi berättade. De om Profetens fru Aishah och historierna som har sin grund i hennes borttappade halsband.

Den första är episoden i serah då Aisha blev anklagad för otrohet gentemot Profeten (frid över honom) den berättelsen kan ni lyssna på här.. DEL 1  DEL 2  DEL 3

Den andra berättelsen är när ayahat om tayammum kom ner så vi fick en liten fiqh lektion samtidigt. Den finns på engelska här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar