fredag 10 oktober 2014

Livetslotteri


Jag älskar att lära/visa/läsa för mina barn om olika livsöden, om människor som inte har det lika bra som vi har det här i Sverige. På www.livetslotteri.se snurras man runt i ett lotterihjul och föds på en annan plats på jorden...

Barnen satt ett bra tag och såg vart de hamnade, skrev in namn på släkt och vänner för att se olika platser i världen. Utöver platsen finns kort fakta om "problem i det nya landet", barnaga, sexhandel med barn, fetma osv.

Eftersom jag älskar uppgifter så lät jag mina barn få skriva kort om landet de föddes i samt redovisa några av de problem som finns i landet för barn. Så här skrev N-12 om USA;

USA

Mer än 23 miljoner barn och unga är överviktiga. Många tror att överviktiga är ett lyxproblem. Det är fattiga som får fetma. Fattiga vet inte att man kan bli sjuk av fetma. Fetman har blivit en epidemi. Många kan inte läsa. I USA så får man slå barn. Många barn blir mobbade. Barn som blir mobbade mår dåligt. De första som bodde i USA var indianerna. 

N-12 tycker inte om att hitta på så han skrev endast ner fakta men det går lika bra att skriva i jag-form om de problem som finns, kanske att man blir slagen, mobbad, överviktig osv. Huvudsaken är att barnen får ta del av den stora världen och vara tacksamma för det liv Allah har gett dem. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar