lördag 4 oktober 2014

Lär ditt barn att hantera sin ilska - stenciler

hadith on anger i


Profeten Muhammad (frid över honom) har även berättat om belöningen för den som klarar av att kontroller sin ilska; 

"Den som kontrollerar sin ilska när han har möjlighet att agera, Allah kommer fylla dennes hjärta med belåtenhet på Domedagen." (Källa al-Tabaraani, 12/453, se även Saheeh al-Jaami´, 6518) 

En annan stor belöning beskrivs med Profetens ord: "Den som kontrollerar sin ilska när han har möjlighet att agera, på Domedagen kommer Allah att kalla på honom framför alla människor, och han kommer få välja vilken Hur al-Áyn han vill." (Källa Abu Dawud, 4777, mfl. Klassad som hasan i Saheeh al-Jaami´, 6518) 

Profeten Muhammad har berättat för oss att ilska inte är en bra egenskap. Han har även lärt oss hur vi ska kontrollera vår ilska när vi känner att den är på väg. Med de här enkla stencilerna tänkte jag lära mina barn verktygen för att hantera sin ilska... Tanken är att man först går igenom orden som finns på sida 2, sedan fyller de i första delen med frågor på andra sidan. 
När det är gjort går man igenom hur man kan kontrollera sin ilska och lär sig delen av hadithen (la taghdab wa laka al-jannah). Sist gör man den andra delen på andra sidan.
Vi klistrar in allt vårt arbete i ett häfte så vi får det samlat och  kan repetera det vi gjort senare. Att repetera är lika viktigt som att lära..

Må Allah underlätta för dem att praktisera råden...Utförligare information och förklaringar till haditherna hittar ni här; 

Stencilerna kan laddas ner här.

För vuxna om ilska. 

För barn om ilska. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar