fredag 10 oktober 2014

Att lära barn Quran

-Quran
Bildkälla

Att uppfostra våra barn till goda muslimer är varje förälders plikt. En del av detta är att lära dem Koranen, som är den grund som islam bygger på - Allahs ord direkt till mänskligheten. Så hur kan vi som föräldrar lära ut Hans bok till våra barn? Hur kan vi fånga barnens intresse? Hur kan vi variera oss? 

Att barn är kapabla att lära sig mer koran än vi tror är jag övertygad om. MashAllah, barn har en förmåga att lära sig saker utantill det vi måste göra är att utnyttja detta gyllene tillfälle. 

Jag skriver ner de sätt som jag använt mig av utan någon speciell ordning, kanske inspirerar det någon annan där ute eller väcker nya idéer. 

 • Den vanligaste formen är att helt enkelt repetera en ayah ett visst antal gånger tills den sitter. 
 • Börja läsa en ayah och låt sedan barnet få avsluta den, alternativt låt barnet läsa vidare tills du säger stopp. Det här kan även göras som en tävling med flera barn. Börja läsa ex, "fasalli li rabbika wanhar..." och den som läser vidare rätt får poäng. 
 • Motashabihat (ayor som liknar varandra) Be barnet nämna de ayor som börjar med "Inna ladhina amano..." i ex. juz Amma. 
 • Systern från Yemenlinks använde sig av samma metod som används av biblioteken för att få barnen att läsa fler böcker. Med en enkel "tracker" fyller barnen i varje dag som de läser Quran, när de läst x antal dagar får de en liten present. 
 • Hjälp barnet med hjälp av händerna att läsa rätt, ex. jibaal - gör ett berg, samaá - peka mot himlen osv. Påminn barnet att oftast följs en ayah av dess motsats, ex. efter himlen kommer jord, efter solen kommer månen osv. 
 • Som variation när man sitter med koranen kan man be barnen identifiera bokstäver som de kan på en sida i Koranen. Börja med lätta bokstäver som står i grundform, typ visa mig ett alif, ett baa osv. För barn som börjat lära sig läsa är det roligt att känna och igen och hitta. Vartefter kan man be dem hitta/läsa enkla ord med endast tre bokstäver.
 • För barn som kan skriva låt dem skriva quran. Det hjälper inlärning samt skrivstilen. Även här kan man börja med att skriva en ayah och låta barnen skriva ayahn som kommer efter.
 • Berätta historier (tafsir) kopplat till den suran ni läser, ex. Sagan om pojken och kungen från surah Burooj, Kungen Abraha från surah al-fiil osv. Det ger barnen en förståelse för koranen, det är inte bara obegripliga ord utan dessa har en innebörd. Speciellt viktigt för barn med svag arabiska. 


Då jag märkte att en del av mina barn glömt en del/blandar ihop tänkte jag pröva ett system i ett par veckor för att se om det ger resultat. 

Varje dag läser vi samma hizb (ex. surah al-Ala till surah al-Nas), var för sig men samtidigt. 
Jag avbryter dem i tur och ordning för att förhöra dem på två sidor per dag. Jag använder mig av ett enkelt koranschema för att fylla i hur deras recitation är. På så sätt hållerl jag och dom koll på vad som behövder repeteras.

Under veckan gjorde vi sedan olika övningar kopplat till det vi repeterade så som;
 • Jag läste en ayah och barnen läste vad som kom efter. Först till fem vann.
 • Gå igenom en tajweed regel som de sedan ska ge fem exempel på från det de repeterat. (Detta kan de antingen skriva ner eller visa upp). För barn som inte kan läsa än kan man be hitta en speciell bokstav. 
 • De fick förhöra varandra, indirekt repetition..
Kheir inshAllah det här är lite av det jag har gjort inshAllah att ni kan komma med fler förslag..


Från nätet om Koranen; Inga kommentarer:

Skicka en kommentar