fredag 8 augusti 2014

Mod

My favourite from childhoodVi kommer repetera karaktärsdraget "ansvarsfull" då jag känner att vi inte gick igenom det ordentligt under ramdaan men jag har redan förberett nästa karaktärsdrag och lägger ut det inshAllah..

Mod är att ”göra det som är rätt även när det är svårt”

Arbetet med ”en bättre karaktär” ska förhoppningsvis ge våra barn ett inre nätverk av goda värderingar, i detta är mod den ryggrad som håller allt uppe.

Det är mod som gör det möjligt för våra barn att säga sanningen, även när en osanning kan te sig bättre. Det är mod som får dem att stå upp för sin islamiska identitet. Det är mod som får dem att korrigera det som är fel. Därför har jag valt av vi ska lära oss en hadith som talar just om att ha mod att säga sanningen;

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ

Abo Saéed al-Khudri berättar att Profeten (frid över honom) sa, ”Låt inte fruktan för folket stoppa er från att säga sanningen, om han vet den.” [musnad Ahmad 11459]

Mod är det som gör det möjligt för oss att möta faror, svårigheter eller smärta och samtidigt ha kontroll över situationen. Lär barnet skillnaden mellan mod och att vara orädd/våghalsig. Mod handlar inte om att inte känna rädsla – det kan sluta med fara! Mod är att ha respekt för faror och att ha vett i skallen.  

Diskussionsfrågor:

·      Vad är mod? Vilka tänker du på när du hör ordet mod. (Gör en mindmap)
·      Berätta om när du var modig eller såg någon som visade mod.
·      Berätta om en gång då du var rädd. Vad var du rädd för? Varför? Vad gjorde du? Fråga om rädslan har försvunnit eller om de fortfarande är rädd.
·      Vad tror du skrämmer vuxna? Hur visar vuxna mod?
·      Hur kan vi som muslimer möta våra faror? Hur kan vi finna mod? (Inget kan skada oss om inte Allah vill så, Allah kommer hjälpa oss att göra det som är gott)

Jag ska visa mod genom att:

·      Visa att jag är muslim.
Många av våra barn idag vågar inte stå upp för islam. Att ha som mål under denna period att våga visa islam, om så bara en gång, är ett framsteg och något bra. Det kan vara att våga be framför en ”vän”, bära slöja, säga att man är muslim..

·      Stå upp för den som är svag.
Profeten (frid över honom) stod upp för de svagas rättigheter. Vilka var de första att följa honom? Slavar, fattiga och ”utstötta”. Uppmuntra ditt barn att uppmärksamma de barn på skolgården som står ensamma. Stå upp om någon blir förtryckt, låt oss inte vara en tyst publik utan vara den som är modig som stoppar det som är ont.

·      Se rädslorna i vitöga.
Att vara rädd för saker och ting är naturligt i barndomen, det vi som vuxna kan göra är att hjälpa barnen att möta dessa med mod. Prata om rädslorna men det är viktigt att du inte hånar eller ser ner på en rädsla. Hjälp dem istället att se klart/realistiskt på faran och kom överens om en plan för att övervinna den. En annan hadith som passar att ta upp och ev. lära sig är: Ibn 'Abbas 'Abdullah, 'Abbas son, berättade följande: 
En dag red jag bakom profeten och han sade till mig: Unge man, jag ska ge dig ett gott råd: Var medveten om Guds närvaro och Gud ska skydda dig. Var medveten om Guds närvaro och du ska finna Honom framför dig. Om du behöver fråga något; fråga Gud. Om du söker hjälp, sök hjälp hos Gud. Du ska veta att om hela samhället 1 gick samman för att ge dig något, skulle det ändå bara vara något som Gud redan skrivit ner för dig och om de alla samlades för att skada dig på något sätt, skulle de bara göra vad Gud redan skrivit ner. Pennan är nedlagd och pappret har torkat. (Tirmidhi) översättning

Häri finns botemedlet på rädsla…vad än barnet må vara rädd för så ska hen veta att allt är skrivet och att inget kan skada barnet utan Allahs vilja. Så lär barnet att vända sig till Allah varje gång det känner sig rädd. Att söka skydd och hjälp från Honom.

·      Stå emot dålig moral eller dålig påverkan.
Den värld våra barn växer upp i är inte känd för dess höga moral. Det krävs mod att våga stå upp för sina åsikter. Vi som vuxna måste vara ett exempel utan att

·      Våga erkänna fel och brister.
Profeten (frid över honom) sa, Alla Adams söner gör fel, och den bästa av er är den som ångrar sig.”  Det krävs mod att erkänna när man gjort fel, eller att erkänna sina begränsningar. Jag menar inte här att uppmuntra barnen att erkänna sina synder utan att de ska våga berätta när de blir konfronterade eller om de vill hämta stöd och råd så ska vi vuxna finnas där.

Berättelser om mod:

Berättelser om mod finns det gott om i islam, de berättelser jag valt ut behandlar mod på andra sätt än de som vi kanske vanligtvis tänker på när vi hör ordet mod.

Allahs bästa vän, profeten Ibrahim. Modet han hade när han redan som liten stod upp mot sitt folk som dyrkade statyer. Fastän de skulle bränna honom levande kände han ingen rädsla för han visste att Allah stod vid hans sida. Istället för en brännande eld fann han en sval och trygg plats.

De två bröderna Habil och Qabil. Uppmärksamma Habils mod när han stod upp för det som var rätt – att inte kriga mot sin broder.
När Profeten Ismael skulle offras av sin far Profeten Ibrahim. När Profeten Ismael fick höras om Allahs order var han modig och redo att följa Allahs order. Detta mod belönades stort och prövningen slutade lyckligt. Till minne av detta firar muslimer världen över Eid al-Adha genom att slakta ett djur.

Det mod som Profeten Jonus visade när han var i valens mage. Han fick inte panik utan insåg sitt misstag och vände sig till Allah i ånger. Poängtera hur Allah belönade honom för detta och om han inte vänt sig till Allah att Jonus skulle få vara kvar i magen ända till Domedagen.
Männen i grottan är ännu en fin berättelse där koncentrationen kan läggas på männens mod att ge upp allt för att skydda sin religion, ändå vänder de sig till Allah om hjälp. Styrka och mod betyder inte att vi inte behöver hjälp, utan att när du behöver hjälp på vet du vem du ska kalla på utan att vara rädd för att fråga om det du behöver! Att sätta sin tillit till Allah är en viktig del av det mod som vi muslimer ska ha.  

En berättelse som ledde till att Abo Bakr blev upphöjd av Ali ibn Abi Talib som den som var modigast var:

I Sahih Bukhari kan vi läsa om vilken händelse som Profeten själv upplevt som det värsta som polyteisterna gjorde mot honom; ’Medan Profeten bad vid platsen al-Hijr vid Kabah, kom Úqbah bin Mu´ait och tog ett hårt struptag runt Profetens hals med ett klädesplagg. Abo Bakr kom och tog tag i hans (Úqbah) axel och knuffade bort honom från Profeten, varefter Abo Bakr sa;
”Vill ni döda en man därför att han säger 'Gud är min Herre'?” Ghafir 40:28

Men det fick inte förtryckarna att sluta istället vände dem sig till Abo Bakr och slog honom tills blodet sprutade från både huvud och ansikte.
Flera år senare, i Medina, frågade folket vem av Profetens kompanjoner som var starkast, Ali Ibn Abo Talib som var känd för sitt mod och styrka svarade, ”Abo Bakr, han hjälpte Profeten när ingen annan gjorde det”. Han refererade till detta tillfälle då Abo Bakr var beredd att offra sitt eget liv framför Profeten Muhammeds.

Om ni ger lite bakgrundsfakta till situationen i Mecka och hur muslimerna torterades, allvaret i situationen och det förtryck som de första muslimerna levde under lyser Abo Bakrs mod lika klart som solen. För gärna in diskussionen till vikten av att stå upp för Profeten, att försvara honom. Hur den första generationen kämpade med ”näbbar och klor” för att skydda Allahs religion..vi som lever idag måste fortsätta denna kamp och våra små är näst efter oss.. källa

Tips och idéer till oss föräldrar

Här hittade jag några tips till föräldrarna som behandlar barnets rädslor;

·      Uppfostra barnet redan från tidig ålder att tro på Allah och dyrka Honom. Att lära barnet att alltid vända sig till Honom då han känner sig rädd eller ängslig.

·      Ge barnet frihet och ansvar, och låta hen göra saker anpassade efter ålder.

·      Inte skrämma barnet, speciellt inte när det gråter, med spöken, tjuvar, jinner, hyener eller annat. Den här regeln hamnar under ”bättre” i enlighet med hadithen; ”En stark troende är bättre och mer älskad av Allah än en svag troende.” [Återberättad av Muslim, nr. 2664]

·      Uppmuntra hen att från tidig ålder interagera med andra och ge hen möjligheter att lära känna dem, så att från djupet av sitt hjärta känner att hen är älskad och respekterad av de hen träffar och lär känna.

·      Låt barnet möta sina rädslor, är hen mörkrädd låt hen leka med en ficklampa ; är det vattnet som är ett problem låt hen leka med vatten i mindre mängder….

·      Berätta om de modiga sahaba, och uppfostra hen i dess anda så att mod utvecklas.

Om barnets fruktan däremot är ett resultat av ångest kan orsakerna vara andra och då finns en del råd i sunnah att hämta;

·   Barnet har för mycket/stora ansvar, mer än det klarar. Profeten sa, ”Den som inte visar barmhärtighet mot de unga eller respekterar de äldre är inte en av oss.” [saheeh al-Jaami av Albani 5444 mfl]
·   Att vara extrem i fysisk bestraffning och att vara hård. Profeten sa, ”Den som blivit berövad barmhärtighet har blivit berövad all godhet.” [återberättad av muslim, nr 2292]
·   En svår livssituation som leder till att föräldrarna låter deras egen ilska komma ut över barnet. Profeten sa, ”Den starke är inte den som kan brotta ner andra utan den starke är den som kan kontrollera sin ilska då han känner vrede.” [återberättad al-Bukhaari nr. 6116]


Här skriver en syster mer om mod i Quran och Sunnah. 
Notebooking om mod finns att ladda ner här.

Har ni fler tips och idéer? Snälla dela med er av dom…jag behöver lite hands on att pyssla med…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar