lördag 24 maj 2014

Profeten Noh aleihi salaam


Jag och A har påbörjat arbetet med Profeten Noh..

Impulsivt började jag att berättade om Noh aleihi salaam medan vi satt i solen och skalade potatis en dag. Jag lade vikten vid Nohs tålamod vid dawa och hur han fortsatte sitt uppdrag (ex.att bygga arken) fastän folket hånade honom. För att A verkligen skulle förstå drog jag en parallell som många barn i Sverige säkert kan förstå... Tänk dig om hela skolan/gården skulle skratta åt dig varje dag för att du bar slöja (eller för att du är muslim), hur skulle det kännas? Skulle du orka bära slöja varje dag ändå? 

Kom ihåg att det du gör gör du för att finna Allahs välbehag och inte folkets. Allah har valt ut de bästa av mänskligheten till att bli Profeter. De hade styrkan att stå emot ett helt samhälle som hånade och skrattade åt dem. 

Vi såg på bilderna som visar platsen där de ev. hittat platsen för Nohs båt.

Lektion 2

Tillsammans läste vi rimtexten om Noh och pysslade med bilden till Profetboken. Ett utdrag ur texten;

Så kom den dag då de såg land.  
Där steg de av allesammans.
Djur och människa tillsammans.
Allah räddade alla som till Honom bett.
De som lyssnat på Noh och gjort rätt.
En profet kommer med budskap om det människor inte vet.
Be endast till Allah och följ er profet.

Bra tillfälle att diskutera det vi läst, här är lite exempel på frågor som kan ställas;

Vem var Profeten Noh? (Det första Sändebudet (rasool) som Allah skickade. Han var en bra man.)
Varför skickades han? (Folket hade glömt bort hur man dyrkade Allah, de dyrkade statyer.)
Hur behandlade folket Noh? (Folket ville inte lyssna på honom. De skrattade åt de troende som byggde en båt långt ifrån havet)
Slutade Noh bygga båten när folket skrattade, för att han skämdes? (Nej, han hade tålamod och visste Allahs plan)
Vad beordrade Allah Noh att göra, varför? (Bygga en stor båt/arken eftersom de otrogna skulle drunkna i floden som Allah skulle skicka.)
När fick han den ordern? (När Allah visste att inga fler skulle bli troende)
Vilka steg på Nohs båt? (djur, två och två, de tronde och Noh)

En annan viktig sak att ta upp är att Profeten Nohs fru inte var bland de troende och att hans son vägrade tro precis när floden var på väg. Allah hade sagt att Nohs familj skulle bli räddad men det inkluderade inte otroende. I berättelsen är skillnaden eman och kufr tydlig. Poängtera tydligt för barnet att vi muslimer är ett ummah, först och främst är det vi som tillhör en familj och det är eman på Allah som håller oss samman.

Var hela Nohs famlj med på arken? Varför inte? (Nej, hans son och fru förintades av floden eftersom de inte trodde.) 

Lektion 3

Läs rimberättelsen tillsammans som kvällssaga.
Återigen prata om att retas och att detta inte är tillåtet i islam. Göra pappret ”en muslim sårar inte andra” och lära sig hadithen.

Ev. skriva ner ord om hur det känns att bli retad vs ord när man är omtyckt och med vänner.

Lektion 4

Arabiska stencil om Noh, aleihi salaam, repetera det vi lärt oss under veckan. Läsa surah Noh från Quran och se hur mycket hon förstår av den utifrån det vi läst.

Tips och idéer från nätet; 

kort innehållsrik fakta
planering för en månad under temat Noh
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar