onsdag 10 april 2019

Tema Profeter - Yunus [aleihi salam]

Allah sände Profeten Yunus ibn Matta till en stad i Irak, Ninevah, vari det bodde ca. 100 000 människor. Han kallade folket till Allah men precis som tidigare folk ville de inte lyssna. Han mötte på samma motstånd som tidigare profeter upplevt. Tiden gick och Yunus gav upp och bestämde sig för att resa till en ny plats för att sprida islam. Problemet var att han inte väntade på Allahs order vilket profeter måste göra. 

I vredesmod steg han ombord på ett fartyg som kunde ta honom så långt bort som möjligt. När båten var mitt i havet kom vågorna som gjorde båten ostabil så den började sjunka. Man kastade i lasten för att göra av med vikt men det räckte inte. De drog lott för att avgöra vem av männen som skulle kastas överbord. Yunus namn dök upp men då folket inte ville bli av med denna ärade man försökte de två gånger till och varje gång kom Yunus namn upp. 
Och så kastade de lott och han förlorade [och de kastade honom i havet] och han slukades av en väldig fisk - han hade nämligen begått ett svårt fel. 37:141-142
Så Yunus hamnade i havet. Allah beordrade en val att svälja Yunus utan att bryta ben eller skada honom och på så vis hamnade Allahs profet i dess mage och fick namnet Dhunun. Yunus hade svimmat av och när han vaknade upp fann han mörker. Till en början trodde han att han var död men när han rörde sina ben förstod han att så inte var fallet. Valen har inga tänder så dess matsmältningsvätskor är väldigt starka. Dessa starka vätskorna fick hans kläder och hud att vittra. Yunus insåg sitt misstag och skyndade sig ned i sujood och bad till Allah, på en plats där ingen tidigare bett. Omgiven av mörker; mörker inuti valens mage, mörker från havets djup och nattens mörker ropar Yunus ut och ber om förlåtelse för sitt misstag. 


Men [när han hade fått sitt straff] ropade han i [sin förtvivlans] mörker: "Ingen gudom finns utom Du! Stor är Du i Din härlighet! Jag har i sanning handlat orättfärdigt." 21:87

Och hade han inte hört till dem som [också i motgångens dagar] prisar Gud, skulle han helt säkert ha blivit kvar i dess buk till den Dag då de [döda] skall återuppväckas. 37:143-144
I Tafsir ibn Kathir kan vi läsa att änglarna hörde Yunus dua och sa, "Åh Herre, vi hör en röst från en främmande plats som vi känner igen men den är svag." "Hur vet ni det," frågade Allah. "Åh Herre, vem är han," frågade änglarna. "Det är min tjänare Yunus," sa Allah. "Din tjänare Yunus som gjorde goda gärninar och vars bön var accepterad! Åh Herre, ha barmhärtighet över honom för han gjorde gott när han hade det bra så rädda honom från prövningar och svårigheter." 

Profeten sa att den som ber med denna dua kommer få sin dua accepterad. Fången i valens mage hörde Yunus fiskarnas ljud vilket Allah berättade var fiskarnas tasbeeh. 

Allah beordrade valen att ta Yunus i säkerhet. Uppspolad på stranden, naken och sjuk lät Allah ett träd växa upp som skyddade honom och gav honom föda. En del När han var stark nog återvände han förvånad till sitt folk. Varför? Jo, för när Yunus lämnade dem började mörka moln hopa sig på himlen och folket kände till vad som hänt tidigare samhällen som hånat sin profet. Alla i staden, stor som liten, ångrade sig när de förstod att detta var det straff som Yunus varnade för. De begav sig till om med ut i öknen för att leta efter Yunus men de kom för sent han hade redan gett sig av ut i havet. Yunus är den profet vars folk underkastade sig sanningen. När de ångrade sig höll Allah tillbaka straffet och lät dem leva i glädje under en tid. Allah gav dem en chans som han inte gett något annat folk eftersom hela staden ångrade sig. 
Det fanns inte ett [enda] folk [bland dem som Vi straffade i gångna tider], som [ångrade sina synder och] blev troende och vars tro gagnade dem, utom Jonas folk. När de omvände sig skonade Vi dem från det förnedrande straff i denna värld [som väntade dem] och Vi lät dem glädjas [åt livet] ännu en tid. 10:98
Läxa; 

"Om du kommer ihåg Allah vid tider av lättnad kommer Allah komma ihåg dig i tider av svårigheter." 

Veckans läxa blir att hitta en gärning att göra till sin dagliga rutin. 
Profeten sa; "Åh människor, ni borde göra vilken god gärning ni kan, för Allah tröttnar inte på att ge er belöning om inte ni tröttnar. Den bästa goda gärningen hos Allah är den som personen håller fast vid, även om det är något litet. Om Muhammads familj började göra något höll de fast vid det."
Alhamdolillah för islam som gett oss så många olika sätt att dyrka Allah på, vi kan göra dhikr,  be, fasta, quran och massor av annat. Välj en sak som känns lätt för dig och gör den till en daglig rutin tills du möter din skapare. 

Vi går även igenom hur man gör dua och lär oss Profeten Yunus dua; 


لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ


Pyssel; 

Vi gör cupcakes eftersom tjejerna ville baka. Tänkte det blir som en välkomstfest till Profeten Yunus som återvände till sitt folk som tog emot honom med glädje. 

Länkar; 

Mufti Menk (audio eng) Profeten Yunus börjar efter ca. 21 min
4 lärdomar från Profeten Yunus
5 lärdomar från Profeten YunusInga kommentarer:

Skicka en kommentar