torsdag 17 januari 2019

Tema Profeter - Adam [aleihi salam]

Hittade denna idé här.

Ställföreträdare på jorden

Allah skapade Änglarna innan Han skapade jinner. Jinnerna levde på jorden och spred fördärv. Den mest rättfärdiga av jinn var Iblis som Allah höjde upp och lät vara i Paradiset. När Allah berättade för änglarna att Han skulle skapa en ställföreträdare på jorden sa änglarna; 
[Änglarna] sade: "Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?" [Gud] svarade: "Jag vet vad ni inte vet." 2:30
Men det goda som människan skulle sprida på jorden skulle överväga det onda. Det skulle finnas goda människor som jobbar för det som är gott. Sändebud och Profeter skulle sändas för att påminna människorna om det goda. 

Lärdom - Låt oss lämna jorden efter att ha gjort ett bra avtryck. Se dig omkring och sprid gott. Att ta hand om vår miljö, om naturen, om djuren, vara en bra medmänniska. Utan vägledning är människan vilsen och gör hemska saker - valslakt, skövling av regnskog, förtryck, krig mm.  

En människa av jord


Allah skapade Adam från en handfull av lera/jord från olika platser på jorden vilket gjorde att Adams avkommor ser olika ut, olika färger och egenskaper. Han skapade Adam med sina egna händer och lät formen vara i fyrtio år. Adam var ca. 30 m lång. Utan själ fanns inget liv. När tiden för att blåsa in själen i Adam befallde Han änglarna; 
När Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned [alla] på era ansikten inför henne!" 38:71
När anden nådde huvudet nös Adam, och änglarna sa "säg; alhamdolillah" och Adam sa alhamdolillah. Allah sa till honom, "JarhamokaAllah." Detta är ett arv som vi säger än idag.
Allah sa till Adam att gå till änglarna som satt längre bort och säg "salam aleikom". När Adam sa det till änglarna fick han svaret "wa aleika salam wa rahmatollah". Samma hälsning som de troende ska använda sinsemellan. 
Från Adam togs liv för varje människa som ska leva ut och dessa fick vittna om Allahs existens. 

Lärdom - sprid salam/frid mellan er och säg alhamdolillah/jarhamokaAllah efter ni/någon nyst. 

Iblis högmod

"Och när Vi befallde änglarna att buga sig inför Adam föll de ned utom Iblis som vägrade, full av högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen."

"När Allah frågade Iblis varför han inte föll ned för Adam, svarade Iblis, “jag är bättre än han; Du har skapat mig av eld, men Du skapade honom av lera." [Gud] sade: "Ned härifrån! Det anstår dig inte att visa högfärd här. Ut! Din plats är bland de föraktade och förnedrade!" [Iblees] sade: "Ge mig anstånd till den Dag då de [döda] skall återuppväckas."  [Och Gud] svarade: "Du skall vara bland dem som beviljas anstånd." [Iblees] sade: "Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma." [Gud] sade: "Ut härifrån, föraktad och utstött! Om någon sluter sig till dig skall Jag helt visst fylla helvetet med er alla." 7:12-18
Allah beordrade änglarna och Iblis vägrade att göra sujood då han ansåg sig vara bättre än Adam. Iblis var den första att trotsa Allah, Allahs straffade honom med att kasta ut honom från paradiset. Den status Iblis haft bland änglarna togs bort. 

Lärdom - Satan var en fiende från början. Vi lär oss även om den synd som Satan föll i - högmod. Han ansåg sig vara bättre än Adam för att han var skapt av eld. Profeten sa just att den som har vikten av ett frö av stolthet i hjärtat kommer inte till Paradiset. Även vi måste vara försiktiga med att inte känna oss bättre än någon annan eller se ned på andra. 

Adams kunskap
Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn; sedan visade Han dem för änglarna och sade: "Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt." De svarade: "Stor är Du i Din härlighet! Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss; Du är den Allvetande, den Allvise." [Då] sade Han: "Adam! Nämn deras namn för dem." Och när [Adam] hade nämnt namnen för dem, sade [Gud]: "Jag sade er ju att Jag känner allt som är dolt i himlarna och på jorden och att Jag vet vad ni kan säga öppet och vad ni håller hemligt." 2:31-33
Allah lärde Adam talets gåva. Det finns inte en annan varelse som använder språk på det sätt som människan. Vi kan beskriva och förklara för varandra saker utan att behöva visa vad vi menar. Vi ger nya saker nya namn.  Allah testade därefter änglarna om de hade språkets gåva men det hade inte det medan Adam kunde berätta och beskriva. Änglarna  förstod då deras begränsning. 

Lärdom - Vi lär oss att vår kunskap är begränsad, på samma sätt som änglarna inte kunde se visdomen bakom Adam kan vi inte alltid se visdomen bakom händelser i vårt liv. I denna berättelse lär vi oss att lita på Allah; Han har en plan. Han är den Vise, den Allvetande vars visdom sträcker sig längre än fram än vår misär. Vi vet inte alltid varför men vi måste lägga vår tillit till Allah. 

Hawa 
MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor. 4:1
Hawa skapades från Adams revben. De levde i Paradiset och fick ströva omkring som de vill och äta av dess frukter, förutom frukten från ett träd. Iblis var en svuren fiende som använde detta till att viska till Adam och Hawa att äta från trädet. Han erbjöd sig att leda dem till det odödlighetens träd  och Evigt Kungadöme. Om de skulle äta dess frukter skulle de bli som änglar och få evigt liv.  Gång på gång kom han utan att ge upp. Han svor till och med att han ville dem väl och bara var en god rådgivare. Tillslut föll Adam och Hawa offer för hans viskningar och åt från trädets frukter. Så fort de ätit från trädet förändrades deras situation och de skämdes inför varandra och täckte sin nakenhet med löv.
Men då kallade deras Herre på dem: "Har Jag inte förbjudit er [att gå nära] detta träd och varnat er att Djävulen är er svurne fiende?" De svarade: "Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade." 7:22-24
Allah förlät Adam efter att han ångrat sig och bett Allah om ursäkt. 

Lärdom - Precis som Adam gjorde fel kommer vi att falla för satans viskningar. Satan har levt länge och är listig och vill föra så många människor som möjligt vilse. När Adam gjorde fel skyndade han att be Allah om förlåtelse. 
Allah säger även att Adam gifte sig med Hawa så ända från början ingick människan äktenskap och inte pojkvän och flickvän. 

Ett liv på jorden
[Gud] sade: "Ned, alla, [härifrån]! Fiender skall ni vara inbördes. På jorden skall ni under en tid ha er boning och er nödtorftiga försörjning."  [Och Han] sade: "Där skall ni leva och där skall ni dö och ur denna [jord] skall ni kallas att stiga fram [på nytt]." 7:24-25
Adam skapades på en fredag och han steg ned till jorden på en fredag. Adam och Hawa hamnade på olika plaster på jorden och fick söka efter varandra. Livet på jorden skilde sig från livet i Paradiset. Här var de tvungna att jobba för att få mat, skydda sig med kläder och från vilda djur. Satan var ständigt där för att vilseleda människor och skapa missämja. Hawa födde tvillingar, en pojke och en flicka varje gång. Dessa fick inte gifta sig utan gifte sig med en annan av tvillingarna som föddes senare. 

Lärdom - livet på jorden är inte perfekt, det är inte paradiset. Här pågår en ständig kamp mellan  gott och ont, svårigheter och lättnad. Det gäller att inte ge upp, att vända sig till Allah för att söka hjälp och inte ge upp om Allahs löfte till de troende. 
Lagar som sändebud har fått kan skilja sig åt men alla uppmanar till dyrkan av en gud -Allah. 

Adam glömde

När Adam skapades strök Allah över hans rygg och alla hans avkommor kom fram därifrån. Vi vet inte hur de såg ut men de hade ljus mellan deras ögon. Adam frågade vilka de var och Allah svarade att det är Adams avkommor. En av dem hade ett speciellt ljus som fick Adam att fråga om honom. Allah svarade att det är en av dina avkommor som kommer att komma i slutet av tiden. Han heter Dawod. "Hur gammal är han", frågade Adam. Allah svarade att han är 60 år. Adam bad Allah att ge honom 40 år av hans år.Så skrevs det ner och så blev det. Adam skulle leva i 1000 år men när han blev 960 år kom dödsängeln för att hämta honom. Adam sa att han fortfarande 40 år kvar att leva. Han hade glömt bort de år han gett bort även när han blev påmind om åren han gett bort till Dawod förnekade han. Adam förnekade och hans avkommor förnekar och Adam glömde och hans avkommor glömmer och Adam gjorde misstag och hans avkommor kommer att göra misstag. 
Adam förstod sitt misstag och gav sin själ till ängeln. Då människorna inte visste hur man skulle göra när någon dött kom änglar ner och tvättade hans kropp och begravde hans kropp. Innan han dog påminde han sin avkomma om att Allah kommer att sända nya sändebud och profeter för att påminna dem om Herren. 

Lärdom - Profeten sa att vi ska ha 70 ursäkter för vår broder vilket vi bör komma ihåg när någon gör fel. Vi ska inte vara snabba att döma och anklaga utan istället finna ursäkter. Vi gör alla fel och vi glömmer.   

Allah ärade Adam med fyra saker; 

Allah skapade Adam med sina händer
Han blåste in en speciell själ i Adam
Änglarna gjorde sujood till Adam
Han lärde Adam namnet på allting

Läxa:


قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَـسِرِينَ

Denna vecka får de välja en av två dua om tawbah. Antingen den bästa dua för förlåtelse eller den dua som Adam gjorde som finns i Koranen. Ni finner de här.
Att ångra sig är att;
Be om förlåtelse
Ångra det som hänt
Ge upp synden
Att bestämma sig för att inte gör det igen
Om man har gjort fel mot någon annan måste dennes rättigheter också ges tillbaka
Frågor;

Frågorna vi hade veckan efter var; 
1. Läs upp en av de dua som ni fick i läxa.
2. Vad heter satan?
3. Vad var det dom gjorde att vi människor fick olika färger och egenskaper?
4. Vad säger man efter man nyser och vad svarar den som hör dig? 
5. Nämn en lärdom vi kan dra nytta av från Profeten Adams historia. 

Utslagsfrågor - Vad skapades Hawa från? Hur gammal var Adam när han dog? 

Pyssel: 

Vi måste sy och fylla kuddarna vi gjorde förra veckan så det blir ett enkelt pyssel som går fort att göra. Vi gör kylskåpsmagneter för att kunna fästa vår dua synligt. Vi gjorde våra av klädnypor som vi målar och dekorerar. Magneter av lera är annars passande. Gjorde tangram magneter hemma som är kul för stor som liten. 

Länkar;

Audio från islam.nu
Ibn Kathir om Profeterna på svenska
audio anwar awlaki
Olika ideér vad gäller förlåtelse 
text på engelska om Adam 
5 lärdomar från Adams historia 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar