fredag 22 mars 2019

Tema Profeter - Yusuf [aleihi salam] del 1


Delar in historien om Profeten Yusuf i 2 delar.

Profeten Ishaq fick en son som hette Jacob (som också var en profet). En av hans söner var Profeten Jacob. Jacob hade 10 äldre bröder och en yngre (som hade samma mamma som honom). Av alla sina barn älskade Jacob Yusuf mest vilket gjorde bröderna svartsjuka. 

Berättar om drömmen Yusuf hade där 11 stjärnor, månen och solen gjorde sujood för honom. 
Berättar om när bröderna slängde honom i brunnen. 
När han såldes som slav till Aziz i Egypten. 
Berättade om när Aziz fru försökte våldföra sig på honom. 

För att veta mer om Profeten Yusufs liv rekommenderar jag följande länkar; 

Yasir Qadhi tafsir surah Yusuf (audio eng) Rekommenderar! 
Anwar Awlaki Profeten yusuf (eng)
Koranpodden (svenska) Del 1 börjar på avsnitt 17. 
Islamportalen

Läxa; 

Första delen av Yusufs berättelse bygger på avund. Avund är ett karaktärsdrag som är förbjudet och ses ned på i islam. Allah sa till Profeten att söka skydd hos Honom från det onda hos den som är avundsjuk; 
och mot det onda i avunden från den som avundas. 113:5
Hasad är en destruktiv form av svartsjuka och avund som händer när du ser någon ha något som du inte har och du önskar att han inte hade den, eller att du fick det istället. Den avundsjuke önskar ont till den andre och blir glad när andra råkar illa ut. 

Idag när vi tar del av varandras liv på sociala medier, ett liv som ofta är polerat och inte äkta, kan det vara lätt att känna avund. 

Profeten sa; "När någon av ser någon som har välsignats med mer pengar och utseende, låt honom då se på någon som har mindre än dig som du har mer än."

Ett sätt att bota sig själv från avund är att vara tacksam mot Allah för det man fått. Allah är Den som ger välsignelser och rizq så vänd dig till Allah och be om det istället för att önska andra ont. 

Svartsjuka är annorlunda än avund på så sätt att den svartsjuke kan vilja ha samma välsignelse som någon annan men önskar inte ont till den andre. 

Vi pratar lite om onda ögat som det finns mer info om här. Alla som ger onda ögat är svartsjuk men det är inte alla som känner svartsjuka som gör onda ögat. Onda ögat kan liknas vid en pil som kommer från den svartsjukes, ibland träffar den och ibland träffar den inte. Vi muslimer har fått verktyg för att skydda oss från onda ögat, vi sätter vår tillit till Allah och söker skydd hos Honom och ber Honom om hjälp. Att läsa an-Nas, al-Falaq, Ikhlas, Fatiha och ayat al-Kursi. Det finns även olika dua man kan göra varav en som vi har som läxa under veckan.                                                                                                                                                                                                           Veckans läxa är surah an-Nas och duan; 
A’oodhu bi kalimat-illah il-tammati min sharri ma khalaqa (I seek refuge in the perfect words of Allah from the evil of that which He has created). 
Pyssel; 

I Yusufs berättelse är tröjan ett återkommande tema - bröderna kommer hem med en tröja med "falskt blod", Aziz fru rev sönder hans tröja vilket rentvådde honom, Yusufs tröja återgav synen till Yaqob i slutet av berättelsen. 

Så vi återvann tröjor på olika sätt, här hittar ni massor av idéer. Köp mindre och återvinn mer och allt det där! 

Frågor; 

1.    Dua + surah nas och falaq
2.    Vad hette Yusufs far, farfar och gammelfarfar?
3.    Vilket land kom Yusuf till?
4.    Vem var det som försökte våldföra sig på Yusuf?
5.    Hur kan man bota sig själv från hasad?


Utslagsfrågor; Vilka får Allahs skugga på DD? Yusuf såg en dröm när han var liten, vilken?

Länkar

Avundsjuka qa
10 Sätt att bota avund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar