söndag 24 mars 2019

Tema Profeter - Profeten Yusuf [aleihi salam] del 2


Surah Yusuf beskriver Yusufs liv på vackraste sätt men för tafsir rekommenderar jag Yasir Qadhis audio serie. 
Yusuf stod emot Aziz frus kallelse men ryktet spred sig i staden. Kvinnorna förvånades av att Aziz fru skulle vilja ha en slav. Hon bjuder då in stadens kvinnor till en middag. När middagen är över och frukten tagits fram och kvinnorna sitter med knivar i handen för att skala frukten ber Aziz fru Yusuf att träda in i salen. Kvinnorna skär sig i händerna av förvåning och säger, "Detta är inte en människan utan en ängel." 

Yusuf ber Allah om fängelset för att skydda sig mot kvinnornas kallelse. I fängelset möter han två män och tyder deras drömmar. 
 En av dem sade: "Jag har [i en dröm] sett mig själv pressa vin." Och den andre sade: "Och jag har [i drömmen] sett mig själv bära bröd på huvudet och fåglarna åt av det." 12:36
En av er båda skall [åter] skänka i vin åt sin herre, men den andre skall korsfästas och fåglarna skall hacka i sig [vad som är ätbart] av hans huvud. 12:41
Till den av de två som [Josef] förutsåg skulle släppas fri, sade han: "[När du åter är hos din herre] påminn honom om mig." 12:42
Inte förrän kungen vill få sin dröm tydd kommer Yusuf ut från fängelset igen. 


[EN DAG] sade kungen [till sitt församlade råd]: "Jag har [i en dröm sett] sju feta kor ätas upp av sju magra och sju gröna ax [stå bredvid sju] andra, som var förtorkade. Upplys mig, ni rådmän, om [innebörden av] min dröm, om ni är skickliga i att tyda drömmar!" 12:43

[Josef] svarade: "Ni skall så som ni brukar under sju år men lämna allt det ni skördar otröskat utom en mindre mängd, som ni använder till föda. Efter dessa [goda år] kommer sedan sju svåra [år], som kommer att sluka vad ni med tanke på dessa [år] lagt upp [i förråd, allt] utom en liten mängd av det som ni sparar [till utsäde]. Efter dessa [svåra år] kommer sedan ett år då folket välsignas med regn [och rika skördar] och då druv- och oljepressarna skall arbeta [på nytt]."  12:47-49
Kvinnorna erkände sitt brott innan Yusuf frisläpptes och hans rykte förblev orört. Nu fick Yusuf ha hand om landets förråd och förvaltade maten. När svält och torka spred sig kom hans bröder till staden för att köpa mat.Efter många år stod de nu öga mot öga igen. De kände inte igen Yusuf så han planerade en plan. Han bad dem ta med sin bror (Yusufs lillebror) till nästa resa och om han inte kommer kommer inte Yusuf ge dem något spannmål. För att visa sin välvilja lade Yusuf tillbaka deras varor utan att de visste. 

De återvände med Benjamin efter de lovat sin far att se efter honom. Olika portar in i staden. 
Yusuf berättar om sin plan för Benjamin och berättar vem han är. Kungens dryckeskärl läggs i hans väska. Bröderna fruktar för Jakobs hälsa och ber att en av dem ska bli kvar istället. Den äldste brodern stannar kvar. Bröderna återvänder hem med nyheten om vad som hänt, Jakob skickar iväg sönerna igen för att hjälpa sina söner. Sorg hade gjort honom blind. 

Yusuf berättar nu att han är deras bror. Bröderna ångrar sin synd och återvänder med Yusufs skjorta. Jakob kände lukten av sin son och när han fick tröjan över sitt ansikte såg han igen och sa, 
"Sa jag er inte att Gud har låtit mig veta något som ni inte vet?" 12:96
Sönerna] svarade: "Fader! Be Gud om förlåtelse för oss - vi var sannerligen syndare."  12:97

 OCH NÄR de [alla efter ankomsten till Egypten] steg fram inför Josef, omfamnade han sina föräldrar och sade: "Välkomna till Egypten! [Här skall ni,] om det är Guds vilja, leva i fred och trygghet!" 12:99
De föll alla ned på sina ansikten inför Yusuf och förklaringen på den dröm Yusuf hade som liten blev verklig. 
 I Sin godhet befriade Han mig ur fängelset och Han har fört er till mig från öknen, sedan Djävulen hade sått ovänskap mellan mig och mina bröder. Min Herre är outgrundlig [i Sina visa beslut och] i genomförandet av Sin vilja. Han är den Allvetande, den Vise!" 12:100

Läxa; 

Yusuf är med om något som annars oftast drabbar kvinnor. Alhamdolillah för islam som har olika sätt för att försvåra att något sådant ska hända (även om det kan hända ändå). För mig är hijab ett sätt att undvika sexuella trakasserier men då tänker jag inte bara på slöjan utan allt runtomkring slöjan. Tänkte vi skulle diskutera lite kring hijab och vad det är, är hijab bara kläder eller mer? Får man vara ensam med en man i ett rum? Hur kan man undvika att hamna i en situation som Yusuf, går det? Hur ser andra på oss med hijab? Spelar det någon roll?
Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. 24:31
Det finns ett antal villkor som bör uppfyllas för att klädseln ska anses vara korrekt. Dessa är bland andra;
1. Den ska täcka hela kroppen.
2. Den ska inte vara utsmyckad så att den drar uppmärksamhet till sig.
3. Kläderna ska inte vara genomskinliga eller så tunna att man ser igenom. 
4. De ska inte vara så tajta att de visar kroppens former eller vara parfymerade. 
5. De ska inte likna männens kläder eller de icketroendes kläder. 

Denna veckas läxa är att fråga vänner och bekanta vad hijab betyder för dem. Utmaningen blir att ta ett steg närmare en bättre hijab. Pyssel;

Vi gör fina hårnålar att piffa till sig med något som är helt tillåtet i islam så länge man inte gör det för icke mahram män. Islam förbjuder inte allt endast det som är skadligt eller farligt för oss på något sätt. Med metalltråd och pärlor kan man göra väldigt eleganta hårdekorer. 
 

Frågor på texten; 

Vi fortsätter med våra 5 frågor varje vecka på frågor från förra veckans lektion.

1. Vi går igenom svar på varför eller vad slöjan betyder för någon annan med slöja. 
2. Vad hette Profeten Yusufs lillebror?
3. Hur ska en hijab se ut? 3p (3 olika kriterier) 
4. Vad var Profeten Yusufs jobb efter att han kom ut från fängelset?
5. Hur fick Jaqob synen tillbaka?

Utslagsfrågor; Vilka profeter har vi gått igenom hitintills? Läs dua för tawbah. På vilka sätt kan man skydda sig från onda ögat? 

Länkar;  

Mer om slöjan på svenska
Yasir Qadhi tafsir

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar