tisdag 12 mars 2019

Tema Profeter - Lut [aleihi salam]


Lot var en av de troende som följde med Ibrahim från Babylon, deras vägar skiljdes åt när Lot reste till staden Sodom som låg vid Döda Havet. 

Denna stad var fylld av ondska och villfarelse. Staden invånare lurpassade på resande som de rånade och dödade. En annan ond sak som fanns bland folket var att männen älskade män istället för kvinnor. Homosexualitet hade inte funnits innan utan Sodoms folk var de första varifrån vi även fått ordet sodomi. Detta folk var öppna med det och det fanns ingen skam i att att vara homosexuell istället var det normen. 

Allah sände därför Lot till detta folk för att påminna dem och rätta till deras ondska men han pratade för döva öron då dessa synder hade slagit rot i deras hjärtan. De hotade med att fördriva honom om han inte slutade predika. 

Lot fortsatte kalla folket. Stadens rykte spreds över landet. Åren gick och Lots fortsatte predika för döva öron, de enda som trodde var hans familj och till och med bland hans familj fanns de som inte trodde, hans fru. 
Gud har utpekat Noas hustru och Lots hustru som varnande exempel för dem som framhärdar i att förneka sanningen; deras män var två av Våra rättfärdiga tjänare och de svek dem. Men [männen] kunde inte skydda dem mot Guds [straff] och [på Domens dag] skall de få höra dessa ord: "Gå in i Elden med de [övriga fördömda]!" 66:10
Såväl i sitt hem som i staden mötte Lot svårigheter men han fortsatte tålmodigt att kalla till sanningen men han möttes endast av hån och skratt. 
Ni nalkas ju män, [upptända av lust], och går tvärs emot naturens vägar. Och ni gör det [öppet], när ni samlas till era skamliga sammankomster!" Hans folks enda svar var: "Be då Gud straffa oss, om du talar sanning!" 29:29
Tillslut lyfte Lot sina händer och bad Allah om seger, att Han skulle förstöra de korrupta. Änglar som hälsat på Profeten Ibrahim och gett honom de goda nyheterna om en son kom till Sodom. De kom till Sodom i form av vackra män. Lots dotter var vid flodkanten och hämtade vatten när hon såg dem komma. Deras otroliga skönhet förvånade henne. En av de tre änglarna frågade, "Åh jungfru, finns här någon plats att vila?"
Med folkets onda gärningar i tanken sa hon, "Stanna här och träd inte in i staden förrän jag har talat med min far och kommit tillbaka." Hon lämnade sin bägare vid floden och sprang hem. 
"Åh Far," ropade hon, "några unga män vill tala med dig vid stadens port. Jag aldrig sett skönhet likt deras." 


Bekymrad skyndade sig Lot iväg. Han frågade männen vart de kom ifrån och vart de var på väg. 
Istället för att svara på hans frågor frågade de om han kunde ta emot dem som gäster i sitt hem. Lot berättade om folket i staden. Han försökte få männen att förstå att denna stad inte var bra och att de skulle skynda sig därifrån utan att förnedra dem eller verka ogästvänlig. Tillslut gick Lot med på att ta emot dem men inte förrän natten skulle de träda in i staden så ingen skulle se dem. 

När mörkret föll tog Lot med sig gästerna till sitt hem. Ingen visste om deras ankomst. När Lots fru såg männen smög hon ut ur huset och sprang till folket med nyheten om de vackra männen. Nyheten spreds likt eld i staden och männen skyndade till Lots hus. Lot blev självklart förvånad över att folket kände till hans gäster och undrade vem som berättat för dem. När han inte hittade sin fru i hemmet förstod han hur det gått till och sorgen blev större. 

När människorna närmade sig stängde han dörren men de bankade på dörren. Han bad och försökte få dem att lämna gästerna ifred. Han påminde om Allahs straff. Han uppmuntrade dem till att gifta sig med kvinnor istället för män. Folket väntade tills han var klar med sin predikan sedan brast de ut i skratt. Blinda av lust slog de sönder dörren. Lot stod maktlös och kunde inte förhindra att hans gäster skulle bli förnedrade men trots det stod han kvar och försökte förhindra och förhandla med massan. 

Det var under denna stund som han önskade att han hade makten att stoppa det förtryck som var på väg att ske. När änglarna såg hans hjälplöshet och sorg sa dem, "Var inte orolig eller rädd Lot för vi är änglar och dessa människor kommer inte skada dig."

När folket hörde detta fylldes de med rädsla och flydde från Lots hus medan de slängde hot och hat mot honom. Änglarna varnade Lot och sa åt honom att lämna staden innan soluppgången tillsammans med sin familj, utom frun. 

Allah hade bestämt att staden Sodom skulle förintas. Ett högt ljud dånade varefter ängeln Jibril vände upp och ner på staden med spetsen av sin vinge. En storm av stenar regnade på staden och allt och alla förstördes däri. 
 Och när solen gick upp genljöd över dem dånet [av Guds straff]. Vi lade [deras städer] i ruiner och det förutbestämda straffet drabbade dem som ett regn av stenblock. 15:73-74
Sodom fanns inte mer, dess stad och dess folk raderades från jordens yta. Lot begav sig av till Ibrahim för att hälsa på. Han förvånades över att Ibrahim redan kände till stadens öde. Lot fortsatte predika precis som Ibrahim ända tills den dag han dog. 

Läxa; 

Vi lever i en tid då mord är vanlig, droger är utspritt och unga flickor blir gravida fastän de inte är gifta. Syndiga gärningar kallas för skoj och det finns platser som är osäkra att gå på till och med på dagen. Pedofili ökar, likt barnpornografi och trafficking. Dåligt leverne är accepterat och anses normalt. Alkohol är lättillgängligt även för yngre barn och är roten till många av samhällets baksidor. 

Sodoms samhälle var korrupt på många sätt. De flesta hade ingen skam och ansåg syndiga handlingar skoj. Sodom var en feststad, kriminella och kriminella gärningar flödade medan de som reste genom staden riskerade rån och att bli smädade. Våldtäkt var normalt, homosexualitet ansågs kul och resande som förväntade sig gästvänlighet fick mer än de hade tänkt sig. Sodom kan liknas vid de delar av samhället som vi undviker om natten, kanske som de delar av samhället där polisen inte kommer även vid nödrop om natten. 

Vi människor är glömska och gör många misstag. Vår eget nafs uppmanar oss till att göra dåliga saker och Satan är där för att luras. På samma sätt som vår kropp kan bli sjuk kan vår själ och hjärta bli sjukt. Ett sjukt hjärta glömmer bort Allah och syndar. Eftersom hjärtats sjukdomar är många och är anledningen till att ondska och korruption sprids har Allah beordrat de troende att bota dessa sjukdomar genom att uppmana till det goda och förbjuda det onda. Allah säger, 
 NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud.3:110
Allah säger att Profeten Muhammads ummah är det bästa ummaht som sänts till människorna men det gäller inte alla utan det finns villkor - ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud.

Profeten sa, "Det finns folk från mitt ummah som kommer att få belöning likt den som levde innan dem fick (sahaba). De förbjuder det onda." (Ahmed)

Shariah bygger på att man skyddar följande fem "delar"; 

Skydda religionen - genom att lära varandra om islam och förhindra bidah
Skydda liv - Genom att förbjuda dödande, misshandel osv. 
Skydda intellektet - Genom att förbjuda alkohol och andra former av berusningsmedel. 
Skydda släktskap - Genom att gifta sig på rätt sätt.
Skydda ägodelar - Genom att förbjuda stöld, och förhindra folk från att bli för fästa vid ägodelar genom att ge sadaqa.  

Profeten sa, "Allah straffar inte människor på grund av synder som några få gör, förutom om synderna är synliga och människorna skulle kunna förbjuda det (men de gör det inte). Om de gör det (inte förbjuder det onda) då kommer Allah straffa folket tillsammans med de få som syndade." 

En av farorna med att låta synder bli vanligt är att man vänjer sig med synden tills den inte verkar så farlig. Idag är homosexualitet på framfart igen och till och med böcker för småbarn beskriver familjer med endast mammor osv. Så denna veckas läxa är att försöka påbjuda det goda och förbjuda det onda. Viktigt att komma ihåg är att det ska ske med visdom och vänlighet. Om det finns risk att dina ord leder till mer dåligt då ska du inte säga något. 

Kom ihåg hadithen; Den av er som ser en ond gärning, 

1. låt honom ändra det med sin hand [genom att agera], omdet inte går
2. ändra det med sin tunga [tala ut], om det inte går
3. med hjärtat [ogilla det med ditt hjärta] och det är svagaste formen av tro. 

KD talade om att lagstifta om civilkurage efter olika incidenter skett på öppen gata och ingen gått in för att stoppa en katastrof. För oss muslimer ska detta inte behöva lagstiftas utan vi ska våga säga stopp så länge vi inte utsätter oss själva för fara. Denna veckas utmaning blir att uppmana till det goda eller förbjuda det onda minst en gång. Tänk om vi kan återinföra detta hos våra barn förändringen som kommer med det blir intressant att se. Vi diskuterar lite kring hur vi kan applicera detta. 


Pyssel; 

En storm av stenar rasade över staden. Det finns många olika typer av stenpyssel men då jag fastnat lite på ädelstenar så gör vi ädelstenar av fimolera. Välj vilka färger du vill ha och studera hur agater ser ut och försök göra så gott du kan för att efterlikna det. Efter den varit i ugnen målade jag kanterna med guld och använde Mod podge Magic Dimension för att få blank yta med 3d effekt. 

Länkar;

Profeten Lot (engelska)
Lärdomar från Profeten Lot (engelska)
Audio Anwar awlaki (lektion 5)
sprida det goda och förbjuda det onda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar